Århus Universitet

Århus Universitet


Århus Universitet er Danmarks 2. største universitet med en omfattende udbud af videregående uddannelser.

Videregående uddannelser ved Århus Universitet er opdelt i bachelor, kandidat og tilvalgs-uddannelser. Århus Universitet er også sammensat af mange forskellige fakulteter, der er spredt over det meste af Århus. Det betyder, at Århus på mange måder er de "studerendes by" - her er et rigt studieliv og mange tilbud for studerende.

Video om Århus Universitet

Video fra Videnskabsministeriet: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, professor Lars Arge og studerende Benjamin Bilde Boelsmann fortæller, hvad de mener, der kendetegner Aarhus Universitet, AU.

Rankings

Rankings, de internationale universitetsranglister, har en central plads i benchmarkingen af universitetets performance. Rankings giver et indblik i hvordan universitet placerer sig på forskellige parametre, i forhold til verdenseliten. Den øgede internationale konkurrence i universitetsverdenen stiller krav til dokumentationen af egen relative og absolutte performance. Rankings og performance-målinger har en central position i kampen om at tiltrække og engagere de bedste studerende og forskere. Rankings fortæller noget om universitets performance på en række kvantitative variable, men bør aldrig stå alene i en vurdering af et fagligt område. For at kunne vurdere et fagligt styrkefelt er det nødvendigt at bruge bl.a. faglige eksperter indenfor området. Aarhus Universitet har de seneste år vist en generel fremgang på de vigtigste internationale rankings. Times Higher og Shanhai Jiao Tong, de to mest indflydelsesrige rankings, rangerer Aarhus Universitet i top 100 i verden. Da der findes mere end 17.000 universiteter på verdensplan, er det naturligvis placeringer Aarhus Universitet er stolte af og som bliver bemærket blandt internationale aktører.

Med i arkitekturkanon

Da Kulturministeriet offentliggjorde sin Kulturkanon i 2006, blev Aarhus Universitets bygninger og park i Århus udvalgt som et af Danmarks 12 arkitektoniske mesterværker. Universitetet fik blandt andet følgende ord med på vejen: - Aarhus Universitet signalerer lysere tider for byen og landet ved opførelsen i trediverne. Arkitekturen er moderne, umiddelbart antimonumental, som en organisk fortolkning af den åbne campus midt i byen, og som et markant og robust vidnesbyrd om, hvor smukt og humant en større struktur i en bymæssig sammenhæng kan udvikles i mere end 70 år.

Kunst og udsmykning

Aarhus Universitet har en lang tradition for at samarbejde med tidens mest markante kunstnere. Universitetet rummer en af byens største kunstsamlinger og på universitets gule vægge kan man blandt mange andre finde værker af Egill Jacobsen og Jens Birkemose. I 2001 har Per Kirkeby udført det imposante loftsmaleri i Søauditorierne, men også vægmaleriet af Preben Hornung fra 1963 i Hornungstuen i Studenternes Hus påkalder sig opmærksomhed i denne sammenhæng. Senest har Ny Carlsbergfondet og Aarhus Universitet valgt Erik A. Frandsen til en stor udsmykningsopgave, der gennemføres i løbet af 2009. Rammen for denne udsmykning er en nyistandsat bygning, der ligger i forlængelse af Studenternes Hus på hjørnet af Langelandsgade og Fredrik Nielsens Vej.

Universitetets historie

Første kapitel af Aarhus Universitets historie blev indledt med indvielsen af "Universitetsundervisningen i Jylland" i Teknisk Skoles festsal 11. september 1928. Århus Kommune havde stillet et budget på 33.000 kr. til rådighed for det første år, man havde lejet undervisningslokaler i Teknisk Skole og fået ansat en lærerstab bestående af en professor i filosofi og fire docenter i henholdsvis dansk, engelsk, tysk og fransk. På indvielsesdagen havde 64 studerende meldt sig. I løbet af første semester nåede tallet op på 78. En bred kreds af borgere fra byens erhvervsliv, organisationer og institutioner havde i 1921 sluttet sig sammen i organisationen "Universitets-Samvirket, Aarhus", der sammen med Århus Kommune udgjorde drivkraften i kampen for at få Danmarks andet universitet placeret i Århus. Fra starten i 1928 havde Universitets-Samvirket til opgave at deltage i universitetets bestyrelse sammen med repræsentanter for byrådet og en repræsentant for universitetets lærere. Nok så vigtig var dog organisationens opgave med at rejse midler til opførelse af universitetsbygninger på den grund, som kommunen i 1929 skænkede til den kommende universitetspark. Frem til 1940'erne blev universitetets bygninger opført udelukkende for indsamlede midler. Staten finansierede hovedparten af driften fra og med 1932. Fra 1933 begyndte man at bruge navnet "Aarhus Universitet".

Fakulteterne

Man havde i 1928 lagt ud med en humanistisk undervisning (i filosofi og sprog), og i 1933 påbegyndte Det Lægevidenskabelige Fakultet (formelt konstitueret i 1935) sin undervisning i de grundlæggende lægevidenskabelige fag. Fakultetet, der i 1953 stod fuldt udbygget, blev i 1992 fusioneret med Tandlægehøjskolen, hvorefter det skiftede navn til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Det Økonomiske og Juridiske Fakultet blev oprettet i 1936. Efter at fagene statskundskab og psykologi kom til under samme område i henholdsvis 1959 og 1968, skiftede fakultetet navn til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. I 1942 oprettedes Det Teologiske Fakultet, efter at en privat organiseret teologiundervisning havde fundet sted ved universitetet siden 1932. Det Naturvidenskabelige Fakultet blev oprettet i 1954. I den forbindelse flyttede fagene fysik og kemi fra Det Lægevidenskabelige Fakultet over i det nye fakultet og tilsvarende med geografi fra Det Humanistiske Fakultet. Kun faget matematik var helt nyt.

By og mennesker

Aarhus Universitet fungerede som selvejende institution frem til 1970, hvor det blev en statslig læreanstalt under den første styrelseslov. Dermed gled Universitets-Samvirket og byrådet ud af universitetets ledelse. Men også som statsinstitution fungerer universitetet i et tæt samspil med byens styre, erhvervsliv og institutioner, hvilket Forskerparken er et godt eksempel på. Med Universitetsloven af 1992 blev kredse uden for universitetet igen repræsenteret i ledelsen. I henhold til universitetsloven af 2003 skal universiteterne ledes af en bestyrelse, og rektor, dekaner og institutledere skal ikke længere som hidtil vælges, men ansættes. I januar 2004 tiltrådte en bestyrelse, som i august 2005 ansatte en rektor. Professor emeritus Jens Chr. Skou modtog i 1997 nobelprisen i kemi for sin opdagelse af natrium-kalium-pumpen. I 2003 var antallet af ordinære studerende 21.948, mens der samme år var indskrevet 738 ph.d.-studerende.

Bygningerne og Universitetsparken

Aarhus Universitets bygninger er samlet i og omkring Universitetsparken, der gennem årene er blevet udvidet en del. Den første bygning, der stod klar i 1933, var oprindelig indrettet med henblik på lægevidenskabelig undervisning. Den ligger på et fremskudt næs på morænekløftens østlige side og rummer i dag en del af de samfundsvidenskabelige fag. Med enkelte modifikationer har byggestilen i Universitetsparken ligget fast, siden arkitekterne Kay Fisker, C.F. Møller og Povl Stegmann i 1931 vandt den udskrevne arkitektkonkurrence. Siden 1939 har C.F. Møllers Tegnestue stået for byggeriet. I harmonisk samspil med den kuperede park danner de ensartede bygninger en smuk 'campus', der har opnået international berømmelse. De karakteristiske gulstensbygninger i Universitetsparken rummer et samlet etageareal på 246.000 m2. Derudover råder universitetet over en række bygninger uden for parken med et samlet etageareal på 59.000 m2. Gennem tre årtier har forhistorisk arkæologi, middelalderarkæologi og etnografi haft lokaler på den gamle herregård Moesgård syd for Århus, og siden midten af 1970'erne har en række humanistiske fag haft hjemme i Trøjborgkomplekset. Botanik og Psykologi har indtil fornylig haft adresse i Risskov. Den tidligere Langelandsgades Kaserne har fra 1998 dannet ramme om de æstetiske fag, og sprogfagene er i 1999 flyttet ind i Nobelparkens nyopførte bygninger på hjørnet af Randersvej og Nordre Ringgade. I år 2000 flyttede Det Teologiske Fakultet ud fra Hovedbygningen og ind i det tidligere Ortopædisk Hospital, og i Åbogade indviede man IT-parken. Samme år genåbnede den tidligere Fødselsanstalt som sundhedsvidenskabeligt bibliotek og uddannelsescenter under navnet Victor Albeck-Bygningen. I Universitetsparken blev en ny bygning med fem auditorier taget i brug i 2001. Bygningen er udsmykket af kunstneren Per Kirkeby.

Fusioner

I 2006 blev Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning (HIH) en del af Aarhus Universitet, og fra 2007 gælder det samme for Handelshøjskolen i Århus, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Pædagogiske Universitet. Aarhus Universitet omfatter efter fusionerne omkring 34.000 studerende og 9.000 medarbejdere.

Kilde: au.dk

Fotos af hhv. Studenterguiden.dk, Lars Kruse/AU-Foto, Søren Kjeldgaard/AU-Foto og Poul Ib Henriksen.
Adresse

Nordre Ringgade 1
8000 Århus C


Kontakt info

Telefon: 8715 0000


E-mail: au@au.dk


Uddannelser

Cand.Merc.

Cand.Merc.Aud

Dansk

Datalogi

Diplomingeniør i Bygningsteknik

Diplomingeniør i Elektronik

Diplomingeniør i Global Management and Manufacturing

Engelsk

Engelsk

Almen HA (Erhvervsøkonomi)

HA. JUR

International Virksomheds kommunikation

Kemi

Kemi

Klassiske Studier - Græsk, Latin og Oldtidskundskab

Klassiske Studier - Græsk, Latin og Oldtidskundskab

Litteraturvidenskab

Litteraturvidenskab

Matematik

Matematik

Matematik-Økonomi

Matematik-Økonomi

Medicin

Medicin

Religion

Religion

Samfundsfag

Samfundsfag

Spansk

Spansk

Statskundskab

Statskundskab

Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse

Tysk

Tysk

Økonomi (Oecon)

Økonomi

Idræt

Idræt

Psykologi

Psykologi

Antropologi

Antropologi

Arabisk

Arabisk

Forhistorisk Arkæologi

Forhistorisk Arkæologi

Klassisk Arkæologi

Klassisk Arkæologi

Astronomi

Balkanstudier

Balkanstudier

Biofysik

Biofysik

Biokemi

Biokemi

Biologi

Bioteknologi

Dansk

Datalogi

Film- og Medievidenskab

Film- og Medievidenskab

Filosofi

Filosofi

Folkesundhedsvidenskab

Folkesundhedsvidenskab

Fransk

Fransk

Fysik

Fysik

Geologi-Geoscience

Geologi-Geoscience

Historie

Italiensk

Italiensk

Japanstudier

Japanstudier

Jura

Jura

Kinastudier

Kinastudier

Lingvistik

Lingvistik

Molekylær Biomedicin

Molekylær Biomedicin

Musikvidenskab

Nanoteknologi

Nanoteknologi

Odontologi

Odontologi

Retorik

Statistik

Tibetologi

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

Antropologi og Etnografi

Brasiliansk

Digital Design

Dramaturgi

Engelsk

Idehistorie

Informationsvidenskab

Litteraturhistorie

Biologi

Middelalder- og Renæssancearkæologi

Musikvidenskab

Sydasienstudier

Teologi

Historie

Journalistik

Business Development Engineer (BDE)

Elektronik-/IKT-Ingeniør

Global Management and manufacturing

International Erhvervskommunikation

Bachelor of science in business administration (BScB)

Bachelor of science in business administration and international management BsCB(IM)


Website

AUs websiteÅrhus Universitet
Århus Universitet
Århus Universitet
Århus Universitet