Historie - Bacheloruddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aarhus, Odense, Aalborg, Roskilde, Kolding SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Roskilde Universitet (RUC)
Aalborg Universitet
Syddansk Universitet Odense
Århus Universitet
Syddansk Universitet Kolding
Københavns Universitet
By København, Aarhus, Odense, Aalborg, Roskilde, Kolding
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Roskilde Universitet (RUC)
Aalborg Universitet
Syddansk Universitet Odense
Århus Universitet
Syddansk Universitet Kolding
Københavns Universitet
Historie

Historie er et studie, der beskæftiger sig med alle de begivenheder, der har formet vores verden og civilisation gennem alle tidsaldre. Historie er et spændende kendskab med, hvor mantraet er, at for at forstå vores nutid og kommende fremtid, så er det vigtigt at kende fortiden. Derfor er Historie ikke bare et studie af en lang række begivenheder i en tidsmæssig rækkefølge - Historie er kritisk analyse og stillingtagen til de problemstillinger som har præget verdenshistorien.


På Historie inddrager du alle væsentlige perspektiver, både den herskende tidsånd, de tanker og ideer som en tidsperiode var præget af, krige som ændrede verdenen og geografien, politiske begivenheder og alle de processer som har haft afgørende betydning for den historiske udvikling frem til idag. Vinklerne kan være mange, fra økonomi, politik til kultur og religiøse forhold.


Historie er ikke et værdineutralt fag - historiefortolkningen præges altid af den optik, der beskuer den. Derfor kræver dit videnskabelige arbejde med historieforskning, at du kan argumentere for dine synspunkter og pointer. Du lærer derfor metoder, teoretiske værktøjer og evnen til at underbygge dine resultater. Det hjælper dig også til at forholde dig kritisk til dine kilder og det store data materiale som er tilgængeligt på Internettet og biblioteket.

Studieform
Historie består af 3 moduler som hver varer et semester. For at opnå en kandidatgrad skal du kombinere Historie med et andet overbygningsfag.


Historiestudiet starter på bachelormodulet med to grundlæggende kurser:


Et kursus i historisk metode og kildekritik og et praktisk orienteret kursus i biblioteksbenyttelse og informationssøgning.


De redskaber du tilegner dig igennem disse kurser, er vigtige igennem resten af uddannelsen, særligt i projektarbejdet. Herefter følger på de to kandidatmoduler et videregående kursus i historisk teori og historiografi, og et temakursus rettet mod fordybelse i et specifikt forskningsfelt. Ud over disse metodisk-teoretiske kurser udbydes der på alle moduler en række mere faktuelt orienterede kurser, som giver dig mulighed for at opnå indsigt i de lange linjer i dansk og europæisk historie fra tidlig middelalder til nyeste tid.


Ved siden af kurserne udfærdiger du på hvert modul et projekt. I projektarbejdet går du i dybden og får en specialiseret viden om en konkret historisk problemstilling samt kendskab til, hvordan du behandler og analyserer historisk materiale.


Når du læser Historie skal du for at opnå en kandidatgrad, kombinere Historie med et andet overbygningsfag. Følgende overbygninger er populære:


Journalistik
Socialvidenskab
Kommunikation
Dansk
Internationale Udviklingsstudier


Jobmuligheder

Underviser, historiker, museumsdirektør, arkivmedarbejder, ansat i den offentlige forvaltning, forlagsdirektør, konsulent, samt en del mindre specifikke job i det private erhvervsliv, hvor fokus er research og historisk viden.