Psykologi - Bacheloruddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aarhus, Odense, Aalborg, Roskilde SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Aalborg Universitet
Syddansk Universitet Odense
Århus Universitet
Roskilde Universitet (RUC)
Københavns Universitet
By København, Aarhus, Odense, Aalborg, Roskilde
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Aalborg Universitet
Syddansk Universitet Odense
Århus Universitet
Roskilde Universitet (RUC)
Københavns Universitet
Psykologi

Psykologi er et studie, der bringer dig på en fascinerende rejse igennem den menneskelige psyke. Hvordan vi handler og interagere med omverdenen for at skabe vores unikke personlighed og identitet har altid været en genstand for meget forskning. Psykologi er også vores adfærd og udvikling af det man populært kalder selvet igennem livets mange stadier. Psykologi bruges som redskab til at behandle mange sygdomme og lidelser, da de ofte kan ledes tilbage til sår i sjælen.


Vælger du at læse Psykologi, så får du de kompetencer det kræver for at blive psykolog eller en behandler, der udfører psykologiarbejde. Psykologi er studiet af det menneskelig sind, personlighed og de komplikationer som kan opstå og udmønte sig i psykiske problemer og lidelser. En psykologi studerende lærer at studere og tolke de følelser, tanker, handlinger og den adfærd som mennesker udviser særligt i relation til andre mennesker.


Psykologi handler om menneskets tænkning, følelser, motiver og vilje samt om menneskets oplevelser og handlinger - både i forhold til sig selv og andre. Faget beskæftiger sig både med det normale og det afvigende menneske.


En stor del af faget psykologi er teoretisk og du vil skulle fordybe dig og reflektere kritisk over forskelligt teoretisk stof. På faget lægges der vægt på at man bliver godt videnskabeligt uddannet, så man har en godt udgangspunkt når man senere skal ud og arbejde med mennesker. Du må derved ikke forvente at du hurtigt får en række færdigheder på studiet, som du selv kan bruge i din egen hverdag. De første semestre går med at tilegne sig en bred og grundlæggende viden, hvor der først på kandidaten bliver lagt vægt på, hvordan alt den lærte teori bruges i praksis.


De fag du vil møde på bacheloruddannelsen er en række almene og anvendelsesorienterede fag som: Social- og personlighedspsykologi, der handler om forholdet mellem individ om omgivelser. Kognitions- og indlæringspsykologi, der drejer sig om de processor, hvorigennem erfaring opbygges og adfærd reguleres. Udviklingspsykologi omhandler individets udvikling.


Arbejdspsykologi der beskæftiger sig med forholdet mellem mennesket og arbejdet. Klinisk psykologi der omhandler psykiske og psykosomatiske lidelser samt behandlingsmetoder dertil. Pædagogisk psykologi hvor opdragelse og undervisning er i fokus. Desuden møder du på bacheloruddannelsen faget forskningsmetode og støttefagene: statistik, fysiologisk psykologi og adfærdsgenetik samt mindre fagområder som filosofi og formidling.


Psykologistudiet er helt konkret en professionsuddannelse, hvor du bliver uddannet som psykolog (cand.psych.). Igennem uddannelsen får du den teoretiske ballast der kræves, samt en del praktisk erfaring gennem cases.


Der er mange ansøgere og få pladser på studiet, så man skal have et højt karaktergennemsnit for at komme ind på studiet. På studiet er ydermere et stort overtal af piger.


Jobmuligheder

Du kan blive psykolog, men det er en fordel at tage kandidatuddannelsen med inden du begiver dig ud på arbejdsmarkedet.Relaterede studenterjobs

Du kan tage jobs i nogle af de telefonhjælpelinier der findes, blandt andet på Livslinien.