Religion - Kandidatuddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aarhus, Odense SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Gymnasiel Københavns Universitet
Århus Universitet
Syddansk Universitet Odense
By København, Aarhus, Odense
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Københavns Universitet
Århus Universitet
Syddansk Universitet Odense
Religion

Religion kan være et spændende område at beskæftige sig med, da alle mennesker har en holdning til emnet. Der findes også rigtig mange forskellige religioner og retninger af de forskellige religioner, som har indflydelse på de samfund der påvirkes af religionerne. Meget kultur er blandet så meget sammen med religion at det kan være svært at se hvor det ene begynder og det andet slutter.


Kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab er normeret til 2 år og der er 3 linjer, hvor du kan vælge et af de følgende fag at specialisere dig i:


- Religionshistorie
- Kristendomshistorie
- Religionssociologi


Fælles for de 3 linjer er, at du arbejder intensivt med redskabsfag som antropologi, sociologi og psykologi til at forstå religionens betydning i et større perspektiv, men også i forhold til individet.


Religionshistorie handler, som navnet antyder, om religionernes historie. Du har mulighed for selv at vælge et religionshistorisk område at fokusere på. Eneste krav er, at du vælger yderligere tre temaer, som du studerer tværkulturelt - samtidigt læses kilder og oprindelige skrifter på originalsproget. Det betyder at du kan løbe ind i tekster på latin, græsk, arabisk, italiensk, tysk, indisk eller engelsk. Det vil derfor også være en fordel at kende til nogle af disse sprog.


Kristendomshistorie har fokus på udviklingen inden for kristendommen fra det Ny Testamente henover reformationen og til kristendommen anno det 21. århundrede. Du læser om forskellige betydningsfulde perioder som f.eks. Luthers 95 teser på Wittenbergs kirke i 1517, der ledte til reformationen eller de store religionskrige som Trediveårskrigen mellem katolikker og protestanter. Særligt fokus er der på det 19. og 20. århundrede.


Religionssociologi er undervisning i anvendte religionssociologiske teorier og metoder på kildemateriale til at opnå større forståelse for religioner og deres udbredelse.


Jobmuligheder

Når du bliver færdig som kandidat i Religionsvidenskab kan du blive underviser i religion på universitetet eller blive ansat inden for diverse brancher der har med forskellige religioner at gøre, så som Mellemfolkeligt samvirke eller Danmission.


Derudover kan du blive forsker, religionshistoriker eller forfatter.Specielle adgangskrav

Bestået bacheloruddannelse med religion som centralt fag.