Molekylær Biomedicin - Kandidatuddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aarhus SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor Københavns Universitet
Århus Universitet
By København, Aarhus
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Uddannelsesinstitution Københavns Universitet
Århus Universitet
Molekylær Biomedicin

Vælger du at læse den 2-årige kandidatuddannelse i Molekylær Biomedicin, så er du godt på vej til et arbejde i en medicinalvirksomhed, hospital, som underviser ved en læreanstalt eller måske som medlem af en international forskningsgruppe.


Du er nemlig selvskrevet som fuldgyldigt medlem i en international forskergruppe, som kandidat i uddannelsen. Det giver dig en kæmpe mulighed for at udvide dit netværk indenfor branchen og mulighed for at dele dine artikler, undersøgelser, m.m. med gruppen.


Du kommer til at arbejde overvejende selvstændigt på studiet med et længerevarende projekt som du selv har haft stor indflydelse på at formulere. Derfor er det også ekstra godt at have mulighed for at deltage i det netværk af biomedicinske forskergrupper. Du kan evt. supplere med nogle af de grupper der er på LinkedIn.


Ved siden af dit projektarbejde følger du nyttige redskabsfag som gør dit arbejde nemmere og øger din viden om biomedicin. Alt undervisning foregår på engelsk og du har mulighed for at arbejde sammen med andre udenlandske studerende og udvide dit netværk.


Der er en særlig fokus på eksperimentelt funderet forskning og der samarbejdes på tværs af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og det Natur og Biovidenskabelige Fakultet.


Som afslutning på kandidatuddannelsen skal du skrive dit speciale, som er baseret på det selvvalgte forskningsprojekt du har arbejdet på i løbet af uddannelsen. Rapporten skal selvfølgelig også skrives på engelsk, da resultaterne skal kunne bruges og forstås af andre forskere i resten af verden.


Jobmuligheder

Du kan fortsætte med at blive ph.d. og forske videre på dit specialeområde.


Du kan også blive ansat i biomedicinske afdelinger, udvikle lægemidler eller lignende.