Idehistorie

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Aarhus SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Århus Universitet
By Aarhus
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Århus Universitet
Idehistorie

De ideer og tanker, der har præget vestlige verdens historie, fra antikken til idag, bliver der sat fokus på på studiet Idehistorie.
Du vil komme ind på forskellige tanker om politik, moral og økonomi, æstetik, religion og medicin. Du kan f.eks. beskæftige dig med emner som sjæl og krop, dannelse og opdragelse, straf og social kontrol eller ledelse og organisation. Fælles for disse er at du vil skulle undersøge dem både i deres historiske, sociale og kulturelle sammenhæng. Du vil hermed opnå en solid almen dannelse og opnå færdigheder i formidling og kritisk refleksion.

Du vil som idehistoriker studere filosofihistoriens hovedlinjer og hovedværker, og du vil lære at fremstille filosofiske tankegange og problemstillinger både mundtligt og skriftligt. På studiet vil du også komme ind på de jødisk-kristne, de politisk-økonomiske, de æstetiske og de naturvidenskabelige ideers historie samt socialiseringen. Det vil sige de processer, som er med til at bestemme forholdet imellem individet og samfundet, eller fællesskabet. Det kan være ting som kønsrollemønstre, moralnormer, sprogforhold eller det sociale miljø. Her vil du skulle gennemgå hvordan store tænkere igennem tiderne har forestillet sig det gode samfund.

Meget af undervisningen foregår igennem forelæsninger, men du vil også skulle holde oplæg med dine medstuderende samt læse rigtigt meget selv. Da meget af studiet er selvstudium er læsegrupperne i Idehistorie en ekstra vigtig del af uddannelsen.Jobmuligheder

Arbejde inden for uddannelsessystemet, på højskoler, arkitektskoler, universiteter, handelshøjskole, seminarer, gymnasier og biblioteksskoler. Også muligheder for karriere inden for forlagsbranchen, massemedierne, som kulturmedarbejder eller som konsulent og informationsmedarbejder.Ansøgningsfrister

15. Juli