RSS Feed for StudenterGuiden.dk Sat, 27 Nov 2021 11:55:43 CET title-rss-description Studenterguiden.dk http://studenterguiden.dk/ Sådan finder du de bedste elektroniske produkter til en studentervenlig pris http://studenterguiden.dk/SaadanFinderDuDeBedsteElektroniskeProdukterTilEnStudentervenligPris/KoebenhavnAarhusOdenseAalborgKolding/nyheder/5544 Permanent hårfjerning er populær blandt studerende http://studenterguiden.dk/PermanentHaarfjerningErPopulaerBlandtStuderende/KoebenhavnAarhusOdenseAalborgKolding/nyheder/5543 Invester med eu garanti, det er ikke for tidligt at starte op med investeringer http://studenterguiden.dk/InvesterMedEuGarantiDetErIkkeForTidligtAtStarteOpMedInvesteringer/KoebenhavnAarhusOdenseAalborgKolding/nyheder/5539 Spar penge på shopping af modetøj http://studenterguiden.dk/SparPengePaaShoppingAfModetoej/KoebenhavnAarhusOdenseAalborgKolding/nyheder/5540 Spar penge på dit internet som studerende http://studenterguiden.dk/SparPengePaaDitInternetSomStuderende/KoebenhavnAarhusOdenseAalborgKolding/nyheder/5527 Spar penge på dit internet som studerende Når man studerer, er der ikke de store muligheder for at være ligeglad med at der er ting der koster for meget. Internettet er en nødvendig ting for en studerende, men der skal samtidig også mad på bordet, så det handler om at finde stederne hvor der kan spares penge. Find det billigste internet online Studerer du til dagligt, så ved du sikkert også at det ikke kan tænkes ind i budgetbesparelserne at fjerne posten med internet derhjemme. Rigtig meget er blevet digitaliseret og det kræves fra de fleste uddannelsesinstitutioner at der er… Det skal du være opmærksom på, inden du optager et lån som studerende http://studenterguiden.dk/DetSkalDuVaereOpmaerksomPaaIndenDuOptagerEtLaanSomStuderende/KoebenhavnAarhusOdenseAalborgKolding/nyheder/5521 Spar penge på tandlægeregningen http://studenterguiden.dk/SparPengePaaTandlaegeregningen/KoebenhavnAarhusOdenseAalborgKolding/nyheder/5517 5 tips til dig der fik afslag på kvote 2 http://studenterguiden.dk/5TipsTilDigDerFikAfslagPaaKvote2/KoebenhavnAarhusOdenseAalborgKolding/nyheder/5516 København mangler bartendere - øv dig derhjemme http://studenterguiden.dk/KoebenhavnManglerBartendere-OevDigDerhjemme/KoebenhavnAarhusOdenseAalborgKolding/nyheder/5515 Verdenskendt robotforsker besøger SDU http://studenterguiden.dk/VerdenskendtRobotforskerBesoegerSDU/Odense/nyheder/13 Han kunne have sendt en af sine livagtige robotkopier. Men han kommer i egen person.