Klassisk Arkæologi - Bacheloruddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aarhus SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Københavns Universitet
Århus Universitet
By København, Aarhus
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Københavns Universitet
Århus Universitet
Klassisk Arkæologi

Den klassiske arkæologi handler om Grækenland som hele den vestlige kulturs vugge - fra de hellenistiske riger og den senere fremblomstringen af Romerriget, der på et tidspunkt favnede næsten hele Europa.


Perioden der bliver undervist i, strækker sig fra bronzealderen til det 2. århundrede.


Du vil som klassisk arkæolog studere mange forskellige levn fra den lang kulturperiode f.eks. templer, krukker, våben, amfiteatre, statuer - der alt sammen afspejler hvordan grækerne tænkte og udtrykte sig i kulturelle handlinger. Du får et intimt kendskab udviklingen i Grækenland fra arkaisk, klassisk til hellenistisk tid i Middelhavsområdet.


I de første to år på uddannelsen studerer du den græske og den romerske kunst- og kulturhistorie. Her vil du opnå et omfattende kendskab til genstande og momenter. Dem bliver du i stand til at beskrive, analysere og indsætte i en større kontekst. Hvis du ikke i forvejen kender til græsk og latin, så vil du desuden skulle følge et forberedende kursus i disse to sprogfag. Du vil på studiet klassisk arkæologi skulle sætte dig ind i store vidensområder på kort tid, men du vil få mulighed for at fordybe dig i det, du finder spændende.

Studiet er både teoretisk og praktisk. Du vil skulle læse meget og følge traditionel undervisning, men vil også skulle af sted på feltarbejde, hvor du bl.a. vil lære udgravnings- og opmålingsteknik.


Formålet med uddannelsen er at lære at analysere disse levn og forstå den klassiske arkæologis forskningshistorie, teorihistorie og videnskabsteori, således at du kan bruge det i praksis og lære det fra dig.


Klassisk arkæologi er et fag der ikke er mere teoretisk end den er praktisk udførende.


Hvis du ønsker at tage en lightversion af arkæologien kan du vælge at studere Oldtidskundskab på Syddansk Universitet i Odense, hvor uddannelsen tager dig med rundt i det græske oldtidsunivers. Du kan vælge at specialisere dig inden for arkæologi, hvis du ønsker det, men ellers er det litteratur, filosofi, religion, historie og diverse samfundsstudier der er fokus på.


Du har senere mulighed for at finde ansættelse som underviser, eller på museer og kunstinstitutioner.


Jobmuligheder

Underviser, medarbejder på museum eller kulturinstitution, forskningsassistent.Specielle adgangskrav

Dansk A, Engelsk B, Historie B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B, Græsk A og Latin A (Begge niveauer kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen).