Roskilde Universitet (RUC)

Roskilde Universitet (RUC)


Ved siden af Trekroner sø, ligger RUC, som oprindeligt blev kaldt Roskilde Universitetscenter. Universitetet blev oprettet i 1972, som et alternativ til Københavns universitet, og indførte fra starten af nye undervisningsmetoder, der endnu ikke havde været brugt i lignende institutioner i Danmark.

Der udbydes både bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser. Så det er muligt at uddanne sig hele vejen op til at blive forsker.

På Roskilde Universitet kan du vælge mellem mange videregående uddannelser indenfor en lang række fagområder.

Der er seks institutter på universitetet, og herunder 31 fag inden for områderne naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Der findes 9.500 studerende på RUC, hvoraf de fleste befinder sig på overbygningsstudierne. Til at uddanne alle disse studerende er der ansat 1.200 ansatte fordelt på forskere, lærere og administrative medarbejdere.

Selv hvis du har børn kan du også gå på universitetet, da der er en vuggestuen i forbindelse med universitetet, så du kan hente dit barn lige efter skoletiden.

Hvis du har brug for at finde nogle bøger til dit studie, kan du låne dem her: Roskilde Universitetsbibliotek

 

Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier

På dette institut forskes og undervises der i datalogi, HA (Erhvervsøkonomi), informatik, journalistik, kommunikation, performance-design, virksomhedsledelse og virksomhedsstudier. Følgende uddannelser er tilknytte Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier: Datalogi, Erhvervsøkonomi (HA), Informatik, Journalistik, Kommunikation, Performance-Design, Virksomhedsledelse, Virksomhedsstudier. Master i Oplevelsesledelse, Master i Professionel, Kommunikation, Master i IKT og læring.

Nogle af uddannelserne udbydes også på engelsk, og der udbydes også deltidsuddannelser samt Forskeruddannelser/ph.d.-programmer.

Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning

På Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning forskes og undervises, der i Psykologi, Pædagogik samt Uddannelsesstudier. Følgende uddannelser er tilknyttet Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning: Psykologi Pædagogik og Uddannelsesstudier Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier. Master i Organisationspsykologi, Master i Voksenuddannelse, Master i Socialt Entreprenørskab, Psykologi - Åbent universitet.

Dudbydes også deltidsuddannelser, efteruddannelser samt Forskeruddannelser/ph.d.-programmer.

Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring

På Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring kan du studere geografi, miljøbiologi, sundhedsfremme, teksam samt turistfører.

Visse af uddannelserne udbydes også på engelsk og f.eks. uddannelsen som turistfører er en diplomuddannelse på deltid. Det er også muligt at tage en ph.d. i Environmental Science, eller Technology and Society på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring.

Institut for Natur, Systemer og Modeller

På instituttet for Natur, Systemer og Modeller findes der bl.a. biologi og matematiske fag.

Her er uddannelser indenfor: Almen biologi, fysik, kemi, matematik, medicinalbiologi og molekylærbiologi. Nogle af uddannelserne udbydes også på engelsk, og der udbydes også deltidsuddannelser, efteruddannelser, videreuddannelser samt Forskeruddannelser/ph.d.-programmer.

Institut for Kultur og Identitet

På RUCs Institut for Kultur og Identitet forskes og undervises der i Dansk, Engelsk, Filosofi, Fransk, Historie, Kultur- og Sprogmødestudier samt i Tysk.

Nogle af uddannelserne udbydes også på engelsk, og der udbydes også deltidsuddannelser, efteruddannelser, videreuddannelser samt Forskeruddannelser/ph.d.-programmer.
Adresse

Universitetsvej 1
4000 Roskilde.


Kontakt info

Telefon: 46 74 20 00
Email ruc@ruc.dk


 


Telefon: 46 74 26 69
Email: paes@ruc.dk


 


Telefon: 46 74 21 20
Email: enspac@ruc.dk


 


Telefon: 46 74 22 63
Email: nsm@ruc.dk


 


Telefon: 46 74 21 72
Email: cuid@ruc.dk


Uddannelser

Dansk

Datalogi

Engelsk

Engelsk

Almen HA (Erhvervsøkonomi)

Journalistik

Kemi

Kemi

Matematik

Matematik

Tysk

Tysk

Geografi

Geografi

Humanistisk Informatik

Informatik

Psykologi

Psykologi

Biologi

Dansk

Datalogi

Filosofi

Fransk

Fransk

Fysik

Fysik

Historie

Pædagogik

Pædagogik

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse

Den Internationale Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse

Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Den Internationale Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Den Humanistiske Bacheloruddannelse

Den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse (HUM-TEK)

Arbejdslivsstudier

Engelsk

Forvaltning

Biologi

Global Studies

Historie

Internationale Udviklingsstudier

Journalistik

Socialt Entreprenørskab og Management

Social Entrepreneurship and Management


Website

RUC's hjemmesideRoskilde Universitet (RUC)
Roskilde Universitet (RUC)
Roskilde Universitet (RUC)
Roskilde Universitet (RUC)