Arbejdslivsstudier

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Roskilde SU berettiget Kandidatuddannelser 3 år Bachelor Roskilde Universitet (RUC)
By Roskilde
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Bachelor
Uddannelsesinstitution Roskilde Universitet (RUC)
Arbejdslivsstudier
Arbejdslivsstudier er en nyere og lidt anderledes kandidatuddannelse på RUC. Omdrejningspunktet i Arbejdslivsstudier er nemlig et studie af arbejdet som en helt afgørende og betydningsfuld menneskelig aktivitet.

Nogle af de begreber som du kommer til at beskæftige dig med på Arbejdslivsstudier er: arbejdsmiljø, beskæftigelsespolitik, Human Resource Management (HRM), personaleledelse, kommunikation, integration på arbejdspladsen, ligestilling og meget mere.

Helt konkret så varer kandidatuddannelsen Arbejdslivsstudier 3 år i modsætning til andre universiteter, hvor en kandidat kun varer 2 år.

På det første år af Arbejdslivsstudier vil du få en grundig indføring til nogle centrale begreber som uddannelsen er bygget op omkring. Begreberne er arbejdets udvikling set i en historisk kontekst, selve begrebet arbejder og hvad vi forstår ved det, de forandringer som arbejdet og arbejdspladsen har undergået og undergår i vores tidsalder, skiftet fra industrisamfund til videnssamfund med IT som bærende teknologi.

Du kommer også til at stille skarpt på de stakeholdere som er en del af arbejdet - de ansatte og arbejdsgiverne og det samspil som er på arbejdspladsen. Arbejdet er næsten aldrig et isoleret fysisk eller socialt fænomen, men inddrager forskellige stakeholdere som er med til at præge og forme arbejdslivet.

De to sidste år af Arbejdslivsstudier er fokus på mere avancerede og komplekse problemstillinger. Følgende eksempler på problemstillinger er hentet fra RUCs hjemmeside:

· Indgangen til arbejdslivet – det kan handle om køn, alder, etnicitet og kompetencer;
· Sundhed og arbejde – det kan handle om sundhedsskadende arbejdsmiljø, men også fx idræt på arbejdspladsen;
· Work-Life Balance – det kan handle om mennesker der er blevet afhængige af deres arbejde eller familievenlige arbejdspladser;
· Fastholdelse eller udstødning – det handler om hvad der henholdsvis gør at folk bliver ved med at arbejde, henholdsvis tvinger dem væk; hvad er arbejdspladsernes etiske ansvar?
· Miljø, social nytte og demokrati – det handler om at medarbejderne oftest er dem der ved mest om det de arbejder med, at resultatet af arbejdet skal være nyttigt for brugerne og demokratiet måske også har en rolle at spille indenfor porten til arbejdspladsen.

Studieform

RUC lægger stor vægt på at projektarbejdet indgår som en større og naturlig del af studieformen på Arbejdslivsstudier. I løbet af uddannelsen skal du udfærdige 3 større projekter i samarbejde med dine medstuderende.

Jobmuligheder

Med en uddannelse i Arbejdslivsstudier er du på mange måder godt forberedt på et job, enten i offentligt regi eller på det private arbejdsmarked.

Nogle af de jobfunktioner som du kan varetage er:

Personalekonsulent, Human Resource Manager, medarbejder med ansvar for Corporate Social Responsibility, personalechef, forsker, underviser.

Nogle af de arbejdsområder som Arbejdslivsstudier giver en naturlig indfladsvinkel til er:

Arbejdspolitik, kompetenceudvikling, medarbejder/ledelseskommunikation, integration på arbejdspladsen, rådgivning om arbejdsmiljø, seniorpolitik på arbejdspladsen og meget mere.

Specielle adgangskrav

For at blive optaget på Arbejdslivsstudier skal man enten gennemføre et af RUCs tre basisstudier eller optages direkte på kandidatuddannelsen på grundlag af en bachelorgrad eller en bachelorlignende uddannelse. Arbejdslivsstudier ligger inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde, men det er muligt at læse faget uanset hvilket af basisstudierne man har gennemført.