Internationale Udviklingsstudier

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Roskilde SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor Roskilde Universitet (RUC)
By Roskilde
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Uddannelsesinstitution Roskilde Universitet (RUC)
Internationale Udviklingsstudier
På Internationale Udviklingsstudier er udfordringen af forstå udviklingslandenes situation, og med den forståelse at vende forhindringer til muligheder og skabe bæredygtig udvikling. Internationale Udviklingsstudier er ikke begrænset til et særligt geografisk område, men inddrager alle såkaldte u-land (udviklingslande) og især den udfordring deres økonomi, samfund, kultur, levevis og industri står overfor.

Det spændende ved Internationale Udviklingsstudier er, at du kan arbejde med vidt forskellige problemstillinger. Du kan bruge en humanistisk tilgang til ligestillingsproblemer i mellemøstlige lande, en naturvidenskabelig optik når det handler om miljøproblemer i Sydamerika eller en samfundsvidenskabelig forklaringsmodel når talen falder på den enorme arbejdsløshed og lave realløn i f.eks Afrika.

Studieform
Fagene på Internationale Udviklingsstudier en derfor en blanding af de forskellige discipliner, dog med en hovedvægt på samfundsvidenskabelige discipliner. De kernekompetencer du tilegner dig i løbet af studiet er en forståelse for praktiske problemer i udviklingslandene og hvordan man helt konkret kommer den til livs.

De fag som du kommer til at stifte bekendtskab med på Internationale Udviklingsstudier er blandt andet:

Globalisation, Mobility & Uncertainty
Environment & Development
U-landenes politiske økonomi i et globalt perspektiv
Grundkursus i Internationale Udviklingsstudier


Når du læser Informatik på RUC skal du for at opnå en kandidatgrad, kombinere Informatik med et andet overbygningsfag. Følgende kombinationer er populære:

Offentlig Administration
Kommunikation
Kultur og Sprog
Geografi

Studieliv
Der afholdes jævnligt fagcaféer arrangeret af de studerende, hvor det faglige og sociale blandes. Temaerne for disse caféer er meget meget alsidige, lige fra personlige oplevelser hos oplægsholdere, f.eks. som fredsvagt i Guatemala eller virksomhedsopstart i Afrika, til store diskussioner af Verdensbankens rapporter.

Jobmuligheder

Udviklingsarbejde i offentlige og private organisationer, ansat i NGO'er, ansat i DANIDA, rådgiver på udviklingsprojekter, politisk rådgiver, finansiel rådgiver, tilknyttet EU og FN projekter.

Specielle adgangskrav

Gennemført basisstudie på RUC.

Ansøgningsfrister

Kvote 1 - den 5. juli 2008 kl. 12