Global Studies

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Roskilde SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor Roskilde Universitet (RUC)
By Roskilde
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Uddannelsesinstitution Roskilde Universitet (RUC)
Global Studies

Global Studies er en uddannelse, hvor du studerer indenfor rammerne af konceptet globalisering. Globaliseringen som dynamisk begreb har stor betydning for udviklingen i vores samfund og samtidigt også i forhold til resten af verdenen. For at få en autentisk forståelse for hvad globaliseringen er og dens påvirkning, så fokuserer uddannelsen Global Studies på 3 kerneområder - stater, markeder og civil samfundet. Selve uddannelsen er så bygget op omkring 3 temaområder, som belyser kerneområderne som udgangspunkt for en bredere og mere dybdegående forståelse for globaliseringen og dette begrebs perspektiv. De 3 temaer som er en del af uddannelsen Global Studies er følgende: “Global Politics, Global Governance, Regionalization and State Sovereignty” som handler om interaktionen mellem stater på et politisk-, sikkerhedsmæssigt og ideologisk niveau. Du lærer om globaliseringens betydning for den relationer, der opstår mellem suveræne stater og hvordan sikkerhedsmæssige og politiske spørgsmål håndteres i et globalt regi. I denne optik inddrages internationale organisationer som EU, NATO, WTO, FN, IMF osv. og du lærer at fortolke deres betydning i forhold til de enkelte medlemsstater. På det sikkerhedsmæssige niveau er hotte emner terrorisme som en global udfordring, der går på tværs af staterne og ikke mere er lokalt funderet. “Globalisation, Political Culture, Civil Society and Social Movements” er centreret om begreberne politisk kultur, civilsamfundet og social bevægelse set i et globalt perspektiv. I dette tema lærer du om hvordan de forskellige strukturer i samfundet opstår og påvirkes af udviklingen og globaliseringen. Strukturer i et samfund består af magtrelationer, myndighedernes autoritet, det politiske system, den nationale og kulturelle identitet i samfundet som sammenhængskraft, og hvordan statens institutioner former og vedligeholder disse relationer. “The Globalisation of Goods, Bads and Welfare” er et tema med et klart økonomisk og merkantilt omdrejningspunkt. Globaliseringen har haft, og har, stor betydning for bevægelsen af kapital, arbejdskraft, teknologi og viden mellem staterne. Du kommer til at studere den globale økonomi på godt og ondt, fra økonomisk vækst og stigende rigdom til fattigdom og ulighed. Studieform Global Studies består af 4 moduler som hver har 1 semesters varighed. I de 3 første moduler er der fokus på de 3 temaer som er beskrevet ovenfor. Hvert af de 3 temaer er et selvstændigt studie, så undervisningen i dem bygger ikke ovenpå hinanden. Alt den undervisning og opgaveskrivning du deltager i på Global Studies er på engelsk. 1 modul Er projektarbejde, hvor alle de 3 temaer skal inddrages og emnet er selvvalgt. 2 modul Består af obligatoriske kurser, der har grobund i de 3 temaer. Undervisningen er en blanding af forelæsninger og opgaveskrivning. 3 modul Er seminarer som er koncentreret på mindre grupper af studerende, hvor der er udpræget interaktion mellem de studerende og underviseren - i kontrast til forelæsningerne. 4 modul Her lærer du videnskabelige redskabsfag som er nyttige i forhold til specialeskrivningen, der også afvikles i dette modul. Studieliv Global Studies har hjemme i bygningerne 8, 9, 22, 23, 24, 25 og er et forholdsvist stort studie med over 1200 studerende indskrevet. Der er en stort antal internationale studerende ved Global Studies og du har gode muligheder for at knytte sociale bånd på tværs af kulturer. Global Studies som studie lægger også op til at du tager på et ophold i udlandet, enten ved et andet universitet eller i erhvervspraktik. For at styrke det sociale liv arrangerer de studerende fredagscafe, fester og andre sjove arrangementer for at skabe en modvægt til selve det faglige indhold.


Jobmuligheder

Med en kandidatgrad i Global Studies har du gode muligheder for job, der forudsætter et bredt kendskab til samfundsforhold og globale strømninger. Ansættelse i den offentlige sektor, internationale organisationer, erhvervsorganisationer, og konsulenthuse er nærliggende.Specielle adgangskrav

Gennemført basisstudie på RUC.