VIA University College

VIA University College


VIA er Danmarks 3. største uddannelsesinstitution og tilbyder dig en lang række af spændende og erhvervsrettede uddannelser.

VIA University College er godkendt som University College. Titlen er Undervisningsministeriets kvalitetsbetegnelse, der fortæller, at JCVU udbyder mellemlange videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse af høj kvalitet. VIA University College tilbyder uddannelser i følgende uddannelses-kategorier: Professionsbachelor Diplomuddannelser Kurser Efteruddannelser indenfor: Pædagogik Sundhed Ledelse Psykiatri Vejledning

På ViaUC er der mange forskellige uddannelser. Her er nogle af dem beskrevet:

Det tidligere Århus Lærerseminarium er blevet integreret med VIAUC og tilbyder alle læreruddannelsens linjefag.

De inkluderer: forsøgslinjefaget Dansk som andetsprog - og frivillige kurser som IT, idræt, drama, musik, filosofi, natur- og udeliv. Ud over dette undervises der også i pædagogik, didaktik, psykologi samt i faget praktik, som varetages af praktikskolerne.


Læreruddannelsen:

Den 4-årige læreruddannelse kvalificerer dig fagligt, pædagogisk og personligt til at arbejde som lærer i folkeskoler, privatskoler, efterskoler og specialskoler. Du modtager undervisning, som forholder sig til den virkelighed og de tendenser, der er skolens vilkår netop nu. Derfor kan det godt være, at nogle af fagene ser noget anderledes ud i dag, end dem du kender fra din skoletid. For fagligheden er hele tiden i bevægelse, afhængig af de ønsker og krav som samfundet stiller til skolen. Fagenes udvikling afspejler derfor bevægelser mellem samfund, forskning og realiteter, og det er lige netop i det krydsfelt, at uddannelsen tager sit afsæt. Tre grundelementer i din læreruddannelse læreruddannelsen er bygget op om:

* Linjefagene
* De pædagogiske og psykologiske fag
* Praktikken

I dit uddannelsesforløb vil du, i et samspil imellem disse tre grundelementer, opnå de faglige og grundlæggende kvalifikationer, du har brug for i jobbet som lærer. Læreruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse. Det betyder, at det er en mellemlang videregående uddannelse med mulighed for videre studier på master og kandidat niveau.

Bioanalytikeruddannelsen:

Uddannelsen til bioanalytiker er normeret til 3½ år og betegnes som en professionsbachelor.

Som bioanalytiker kommer du til at arbejde med analyse af forskellige typer patient-prøver - f.eks. blod- og vævsprøver - og arbejdet foregår oftest på hospitalslaboratorier.

Socialrådgiveruddannelsen i Århus:

Det tager 3½ år at blive uddannet til socialrådgiver og uddannelsen betegnes som en professionsbachelor. Det betyder, at uddannelsen er et mix mellem teoretisk og praktisk undervisning.

Der findes 2 uddannelseslinjer på socialrådgiveruddannelsen - en Almen og en International. Begge uddannelseslinjer uddanner dig til socialrådgiver, men har lidt forskellige vægtning af fagområder - læs mere om uddannelsen:
Adresse

VIA University College
Skejbyvej 1
DK-8240 Risskov


Kontakt info

Telefon: 87 55 00 00
Email: via@via.dk


Uddannelser

Diplomingeniør i Bygningsteknik

Informations- og Kommunikationsteknologi

Socialrådgiver

Markedsføringsøkonom

Bioanalytikeruddannelsen

Sygeplejerske

Ernæring og sundhed

Ergoterapeut

Fysioterapeut

Lærer i folkeskolen

Offentlig administration


Website

VIA University College's websiteVIA University College
VIA University College
VIA University College
VIA University College