Ergoterapeut

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark SU berettiget Professionsbachelorer 4 år Gymnasiel University College Nordjylland
University College Lillebælt
/HeleDanmark/byguidested
University College Syd
VIA University College
Professionshøjskolen Metropol
By Hele Danmark
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Professionsbachelorer
Varighed 4 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution University College Nordjylland
University College Lillebælt
/HeleDanmark/byguidested
University College Syd
VIA University College
Professionshøjskolen Metropol
Ergoterapeut

Uddannelsen til ergoterapeut handler om mennesket, der er ramt af sygdom eller har været ude for en ulykke, og hvilke redskaber der kan hjælpe dem i deres hverdag.


Ergoterapeutuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der betyder at du også har et halvt års praktik med i forløbet.


Gennem studiet skal du lære om anatomi og fysiologi, samt samfunds- og sundhedsvidenskabelige fag. Derudover skal du også lære om pædagogik og psykologi, da meget af menneskets fysiske velvære og styringen af de fysiske egenskaber er funderet i psyken. Da du har med mennesker at gøre er det netop også meget vigtigt at kende til nogle pædagogiske værktøjer, så du har en bredere forståelse af forskellige menneskers opfattelse af kommunikation og indlæring. Det er vigtigt at kunne tilpasse sin formidling af den viden man besidder på en måde, som den enkelte forstår.


Efter endt uddannelse arbejder ergoterapeuten typisk på hospitaler, på private klinikker eller hjælper mennesker i deres eget hjem med indretningen og teknikske hjælperedskaber, som gør hverdagen lettere for dem.


Der findes også en del ergoterapeuter der arbejder som selvstændige. Her er det ofte firmaer eller det offentlige, der bestiller dem til at hjælpe deres medarbejdere med at finde de bedste arbejdsstillinger, så de ikke ødelægger sig selv i arbejdet.Jobmuligheder

Ergoterapeut eller arbejdsmiljøkonsulent.


Der er dog ikke ligeså store muligheder for arbejde som arbejdsmiljøkonsulent.Specielle adgangskrav

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse: -højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), studentereksamen (stx) eller eux -gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) -social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med dansk C, engelsk C og naturfag C -4 gymnasiale enkeltfag, og derudover 9 måneders erhvervserfaring. Bemærk: Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.Ansøgningsfrister

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2. I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00. I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00. Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts. Uddannelsen begynder 1. februar og 1. september.