University College Lillebælt

University College Lillebælt


University College Lillebælt er Syddanmarks Professionshøjskole hvor man kan tage flere mellemlange, videregående uddannelser, hvor man med alle uddanner sig til en ganske bestemt profession.

Endvidere bliver der også her tilbudt videre- og efteruddannelse inden for professionsuddannelsernes område.

Således bliver der hos University Collage Lillebælt tilbudt uddannelserne til administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, lærer, pædagog, radiograf, socialrådgiver og sygeplejerske og omfatter desuden Videreuddannelse og praksisudvikling samt Center for Undervisningsmidler. Ikke mindst kommer udvikling af viden indenfor velfærdssamfundets kerneområder.

Når man på University Collage Lillebælt vælger at tage en professionsbacheloruddannelse indenfor én af de ni velfærdsprofessioner, er man garanteret en uddannelse der er sammensat af teoretisk indsigt, refleksion, og erfaring fra praksis. Således er der i alle uddannelsesforløb indlagt undervisning i flere former samt praktikforløb. – Med en færdig uddannelse herfra får man således en titel af professionsbachelor.

Institutionen har afdelinger i Odense, Vejle, Svendborg og Jelling. I alt er der her ultimo 2014; 722 medarbejdere, mere end 8000 studerende på professionsbacheloruddannelserne, mere end 8.500 studerende/kursister på diplom-, akademi- og øvrige efter- og videreuddannelser og endelig cirka 9.000 kursustilmeldinger til korte, praksisnære kurser for lærere og undervisere i CFU-regi.

Med andre ord er University Collage Lillebælt én af de mest omfattende uddannelsesinstitutioner i Syddanmark.

Pædagoguddannelsen ved University College Lillebælt tager 3 1/2 år med 14 måneders praktik. Endvidere tilbyderes der en 3 årig merituddannelse til pædagog. Uddannelsen tilbydes på Rømersvej 3 i Odense samt i Svendborg og Jelling.

Læreruddannelsen ved University College Lillebælt tager 4 år med 4 ½ måneders praktik. Endvidere tilbydes der også meritlæreruddannelsen der tager 1-3 år afhængig af baggrund. Uddannelsen tilbydes i lokalerne på Middelfartsvej 180 i Odense samt i Jelling.

Socialrådgiveruddannelsen tager 3 1/2 år med praktik i 5 måneder. Her kan du endvidere vælge en særlig it-baseret studieform. Socialrådgiveruddannelsen udbydes På Tolderlundsvej 5 i Odense samt i Vejle.

Administrationsbacheloruddannelsen ved University College Lillebælt tager 3 1/2 år med praktik i 4 måneder. Du kan her desuden vælge en særlig it-baseret studieform. Denne uddannelse udbydes ligeledes på Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.

Sygeplejerskeuddannelsen ved University College Lillebælt tager 3 1/2 år med praktik i 1 1/2 år. Uddannelsen tilbydes på Blangstedgårdsvej 4 i Odense, sammen med de 4 andre sundhedsuddannelser samt i Svendborg og Vejle.

Fysioterapeutuddannelsen ved University College Lillebælt tager 3 ½ år med praktik i 7 måneder. Uddannelsen er ligeledes placeret på Blangstedsgårdsvej 4 i Odense.

Ergoterapeutuddannelsen ved University College Lillebælt tager 3 ½ år med praktik i 7 måneder. Uddannelsen er ligeledes placeret på Blangstedsgårdsvej 4 i Odense.

Radiografuddannelsen ved University College Lillebælt tager 3 1/2 år med praktik i 16 måneder. Uddannelsen er ligeledes placeret på Blangstedsgårdsvej 4 i Odense.

Bioanalytikeruddannelsen ved University College Lillebælt tager 3 1/2 år med praktik i 12 måneder. Uddannelsen er ligeledes placeret på Blangstedsgårdsvej 4 i Odense.

Endelig finder du Ledelsesakademiet Lillebælt som en del af University College Lillebælt, der tilbyder uddannelser for ledere og administrative medarbejdere og er således én af landets førende udbydere af kompetencegivende lederuddannelser. Her uddanner de nuværende og kommende ledere i offentlige, frivillige og private virksomheder. Denne er placeret på Rugårdsvej 286 i Odense.
Adresse

Se nedenfor:


Kontakt info

Hovedtelefon: 63183000


Mail: ucl@ucl.dk


Uddannelser

Socialrådgiver

Bioanalytikeruddannelsen

Sygeplejerske

Ergoterapeut

Fysioterapeut

Lærer i folkeskolen

Offentlig administration


Website

University College Lillebælt's website


University College Lillebælt
University College Lillebælt