Oure Højskole

Oure Højskole


På Oure Højskole får du ikke bare professionel undervisning i sport, musik, dans eller skuespil. Højskolen har også en lang række fag og aktiviteter, der går på tværs af linjerne. Formålet er af dannelsesmæssig karakter samt at dyrke og styrke samværet og fællesskabet, og du vil blive provokeret, overrasket og udfordret på dine holdninger.

Oure Højskole er skolen for livet

Her mødes mennesker på tværs af kulturelle, sociale og politiske baggrunde i et ligeværdigt samvær, hvor det fælles opstår, og hvor den enkelte udvikler sin personlighed, sin viden, sine følelser og sine kompetencer. Højskolens fællesskab skaber et netværk for livet samtidig med, at det er et springbræt til videre uddannelse og personlig udvikling. På Oure Højskole er der en ambition om at udgøre et læringsmiljø præget af kulturel kapital, lidenskab i sport og kunst og et fornøjeligt og festligt højskoleliv - skolen for livet.

Fokus på Sport & Performing Arts

Sport & Performing Arts er både oplevelses-, færdigheds-, dannelses-, og vidensfag, hvor elevens kropslige, kreative, personlige, sociale, emotionelle, intellektuelle samt kommunikative læring og udvikling er det centrale. Oure Højskole arbejder i forlængelse af den dannelsestradition, der anvender sporten og de kunstneriske fag som redskaber i dannelsesprocessen og i forhold til videnstilegnelse.

Det særegne på Oure Højskole er, at de har det, som de kalder det fagintensive linjevalg, hvor eleverne vælger én speciallinje, som de målrettet udvikler sig i. Dette lægger op til fordybelse, fokusering og vedvarende indsats. Du kan vælge at beskæftige dig med adventure- eller boardsport, outdoor cross training, fitness, fodbold, håndbold, sejlads, ski, dans, musik eller skuespil.

Dele af undervisningen foregår på tværs af linjerne. Det sker i temafag, fællestimer, til foredrag og på temadage. Alle lærere på Oure Højskole har professionel erfaring og en solid, faglig ballast inden for deres respektive undervisningsfelt.

Læs meget mere på www.oure.dk/hoejskole.

Har du spørgsmål om Oure Højskole, så tøv ikke med at kontakte dem. Deres telefon er åben mandag til fredag fra 8.00 til 15.00 på 6238 3837
Adresse

Idrætsvej 1
5883 Oure


Kontakt info

Tel: 6238 3837
E-mail: lpj@oure.dk


Åbningstider

Mandag-fredag: 8.00-15.00


Uddannelser

Skuespil - Oure Højskole

Musik - Oure Højskole

Boardsport

Skiinstruktør - Oure

Fitness og styrketræning - Oure


Website

Oure Højskole's websiteOure Højskole
Oure Højskole
Oure Højskole
Oure Højskole