Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole


- Mere end 6.000 elever kan ikke tage fejl…

elever på Syddansk ErhvervsskoleSyddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er blandt Danmarks største tekniske skoler med flere end 6.000 årselever og 900 medarbejdere.

Uddannelser
Syddansk Erhvervsskole udbyder 45 forskellige erhvervsuddannelser – fordelt på 10 indgange - og tekniske gymnasier i både Odense og Vejle. Hertil kommer en lang række kurser og tilbud om efteruddannelse, som Syddansk Erhvervsskole tilbyder enkeltpersoner, virksomheder og organisationer.

Syddansk Erhvervsskole tilbyder følgende ti indgange:

Bil, fly og andre transportmidler
Bygge og anlæg
Bygnings- og brugerservice
Krop og stil
Mad til mennesker
Medieproduktion
Produktion og udvikling
Strøm, styring og it
Sundhed, omsorg og pædagogik
Transport og logistikErhvervsakademiet Lillebaelt
Endvidere gennemfører Syddansk Erhvervsskole undervisning for Erhvervsakademiet Lillebaelt inden for både akademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Heraf udbydes flere på engelsk.

Syddansk Erhvervsskole er en fusion
Syddansk Erhvervsskole, der er en fusion mellem Odense Tekniske Skole og Vejle Tekniske Skole, har rødder, der går tilbage til 1844. 

I dag dækker Syddansk Erhvervsskole en del af den syddanske region, og skolen har 14 adresser i henholdsvis Jylland og på Fyn. Se adressehenvisningerne på hjemmesidens forside.

Selvejende institution
Syddansk Erhvervsskole drives som en selvejende institution, som ledes af en bestyrelse. Skolens organisation er opdelt i en række fagligt orienterede pædagogiske chefområder og et antal stabsfunktioner.

Information finder du på skolens hjemmeside
På skolens hjemmeside finder du information om uddannelserne, skolens kvalitetsarbejde, internationale aktiviteter, kontaktpersoner mv.

Mere end 6.000 årselever, 900 medarbejdere og 14 adresser

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle blev stiftet som en fusion mellem Odense Tekniske Skole og Vejle Tekniske Skole den 1. januar 2008.

Om SDEI dag tæller Syddansk Erhvervsskole mere end 6.000 årselever, 900 medarbejdere og 35 forskellige erhvervsuddannelser og 10-15 videregående uddannelser. På Syddansk Erhvervsskole finder man desuden Danmarks største tekniske gymnasium. 

Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Syddansk Erhvervsskole er lovgivningsmæssigt funderet i Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Skolens aktiviteter er i vidt omfang offentligt finansierede og styret af love og bekendtgørelser vedr. erhvervsuddannelser og højere teknisk eksamen (htx) samt arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse.

Bestyrelsen
Syddansk Erhvervsskoles bestyrelse består frem til den 30 april 2014 af 14 medlemmer med stemmeret. Medlemmerne vælges af arbejdsmarkedets organisationer - fem arbejdsgiverrepræsentanter og fem arbejdstagerrepræsentanter - Odense Kommune og Vejle Kommune i forening (dvs. et medlem), et medlem ved bestyrelsens selvsupplering samt en repræsentant for medarbejderne og en repræsentant for elever og studerende. Hertil kommer en repræsentant uden stemmeret for henholdsvis medarbejdere og elever/studerende.

Internationale aktiviteter
Foruden de cirka 35 erhvervsuddannelser, htx studentereksamen og voksen- og efteruddannelse har Syddansk Erhvervsskole også betydelige internationale aktiviteter, både i form af engelsksprogede studiemuligheder og som udviklingsprojekter i internationalt regi, det være sig som udviklingssamarbejder i EU-programmer som systemudvikling og opkvalificering af lærere i Østeuropa og Asien.
Adresse

Munke Mose Allé 9
Petersmindevej 1
5000 Odense C


Kontakt info

Telefon: 7010 9900


E-mail: sde@sde.dk


Uddannelser

Datatekniker

Web-Integrator

Mediegrafiker

Kosmetiker

Smed

Tandklinikassistent

Konditor


Website

Syddansk Erhvervsskole's websiteSyddansk Erhvervsskole
Syddansk Erhvervsskole
Syddansk Erhvervsskole
Syddansk Erhvervsskole