Højskolen Snoghøj


Højskolen skal drives som en dansk folkehøjskole i den grundtvig-koldske ånd med særlig vægt på at styrke individet
og fællesskabet i et globaliseret og teknologiorienteret samfund.

Højskolens sigte er folkelig livsoplysning med livsmod, ligeværdighed, frihed, ansvar og fællesskab som bærende elementer.

I maj 2004 evaluerede eleverne på begreberne: Livsmod, ligeværdighed, frihed, ansvar og fællesskab. I december 2005 evaluerede eleverne på styrkelse af fællesskabet i et globaliseret samfund. Evalueringen kan fås ved henvendelse til højskolen.

Jf. lovens evalueres værdigrundlaget 1 gang årligt. Højskolens seneste  evaluering kan fås ved henvendelse på skolen.
Adresse

Højskolevej 9 7000 Snoghøj
Fredericia


Kontakt info

Telefon: 76 24 15 30


Website

Højskolen Snoghøj's website