Graabrødre Klosterkirke

Graabrødre Klosterkirke


Graabrødre Klosterkirke er den perfekte kirke for kristne studerende i Odense. Her afholdes højmesserne om søndagen henad eftermiddagen. Dermed kan du stadig få din ugentlige dosis af kirken uden af skulle gå glip af sociale arrangementer om lørdagen.

Om Graabrødre Kloster

Graabrødre Kloster midt i Odense by er et gammelt Franciskanerkloster – det største i Danmark – grundlagt af kong Erik Klippinge, der i 1279 skænkede sin kongelige gård, med tilhørende bygninger til Franciskanermunkene.

Ordenens grundlægger,  Frans af Assisi,  havde bestemt, at brødrene skulle være fælles om fattigdom og bodsøvelse, og så skulle de være ivrige forkyndere af evangeliet.
Efter farven på deres ordensdragt blev franciskanerne kaldt graabrødre.

Grundlaget for oprettelse af et kloster var oprindelig gaver fra kvinder og mænd, der tilhørte de øverste samfundslag – i Odense var det som nævnt selve kongen.

Klosterets besiddelser blev gennem århundreder væsentlig forøget med godsbesiddelser. Den kongelige støtte af Graabrødrene kulminerede med den fromme dronning Christine, kong Hans’ hustru, der allerede inden kongens død i 1513 foretrak at opholde sig på Næsbyhoved Slot, der var hendes livgeding. Hun var grebet af Frans af Assisi’ tanker og blev klosteret en god mæcen.


Kongelig gravplads

Kongeparret bestemte, at Graabrødre Klosterkirke skulle være deres sidste hvilested og ikke Helligtrekongers kapel i Roskilde. I 1511 blev kongeparrets yngste søn, prins Frans, gravlagt foran højalteret i Klosterkirken, og to år senere blev kong Hans bisat ved siden af sønnen. En heftig strid med Roskilde Domkirkes gejstelighed om kongens hvilested blev først bilagt, da pave Leo X fastslog, at kongens begravelse i Odense skulle respekteres. Dronningen lod indrette et prægtigt gravkor med en række mindetavler, et stort stenepitafium med kongeparret og prins Frans i fuld figur samt en enestående fløjaltertavle. Udsmykningen blev forestået af dronningens hofkunstner Claus Berg fra Lübeck.

I 1521 blev dronning Christine gravsat i koret, og i 1559 fulgte sønnen Christian II. sine forældre. Fra gravkoret er der bevaret en mindetavle for prins Frans, det store stenepitafium samt den prægtige sengotiske altertavle med den kongelige familie afbildet på predellaen.
Disse dele er nu i Sct. Knuds kirke, og rester fra de kongelige begravelser er nedsat under gulvet i domkirkens krypt.
 

Kirken blev hospitalskirke

Ved reformationen overgik klosteret til kronen, og ved et gavebrev af 27. oktober 1539 stadfæstede Christian III., at klosteret skulle være ”et meenigt Hospital og Syge-Huus i Vort Land Fyen”, og som sådan kom det til at fungere i 250 år. Klosterkirken var dog undtaget, idet den, allerede før gavebrevet blev udstedt, var overladt til Albani menighed til sognekirke.
Adresse

Klosterbakken 2
5000 Odense C


Kontakt info

Telefon: 66 12 03 92


E-mail: sktknuds.domsogn@km.dk


Åbningstider

Telefontider:


Tirsdag-fredag kl. 9-13
Torsdag tillige kl. 16-18
Mandag lukket, lørdag efter aftale


Website

Graabrødre Klosterkirke's websiteGraabrødre Klosterkirke
Graabrødre Klosterkirke
Graabrødre Klosterkirke
Graabrødre Klosterkirke