Foreningen Nordens Ungdom


FNU Danmark er et landsdækkende netværk for unge med interesse for Norden, nordisk samarbejde og sproglig og kulturel forståelse på tværs af grænserne.

Foreningen Nordens Ungdom – FNU har til formål at fremme Nordisk kultur i Danmark. Vi ønsker at gøre opmærksom på de mange sjove ligheder, men også de spændende forskelle, der findes landene imellem. Dette gør vi ved at tilbyde vores medlemmer en lang række Nordisk kulturelle tilbud. Ydermere gør vi hvad vi kan for at sprede vores budskaber til så mange unge danskere som muligt. Vi laver Nordiske workshops, holder foredrag og samarbejder med andre nordiske organisationer og projekter, der kan være med til at styrke det Nordiske netværk og interessen for Norden i Danmark. Et årligt medlemskab i foreningen koster 85 kr. og 150 kr. for par-medlemskab. For det beløb får medlemmerne tilbud om aktiviteter, rejser, det fællesnordiske blad GORM, medlemsbladet Balder og meget mere. Medlemmer er primært være mellem 18-30 år, men det er tilladt at være medlem, selvom man er yngre eller ældre.
Kontakt info

odense@fnu.dk


Website

Foreningen Nordens Ungdom's website


Foreningen Nordens Ungdom