Dalum Landbrugsskole

Dalum Landbrugsskole


På Dalum Landbrugsskole er vi stolte af skolens historie og de traditioner den bygger på. Det er intet mindre end et undervisningshistorisk spændingsfelt. Faktisk er den ideologiske grundtanke bag skolen et vigtigt led i det danske demokratis historiske udvikling. Skolens historie kan dateres tilbage til midten af det 19. århundrede og har rødder i den Grundtvig-Kold’ske folkehøjskole.

De første år
Dalum Højskole blev grundlagt i 1862 af Christen Kold, en af Danmarks fremmeste skoletænkere. Tilgangen til læring og uddannelse byggede Kold på princippet om "oplivning" før "oplysning". Med andre ord var Kolds ideal, at individet skulle oplives - have lyst, drift og kraft - før det kunne oplyses.

Dalum Højskole blev, mere end nogen anden skole, et forbilledet for hvorledes fremtidens højskoler skulle tage sig ud. Ved åbningen talte skolen 55 elever, fra hele landet, samt 3 lærere. Fire år senere, i 1866, var antallet af elever vokset og talte nu, med Kolds egne ord, "70 voksne karle" samt "50 voksne bønderpiger".

Kold drev højskolen frem til sin død i 1870, hvorefter skolen måtte lukke for en kort periode. Trods den midlertidige lukning blev Kolds højskole grundfundamentet for det der i dag er Dalum Landbrugsskole. 

Genåbningen

Den 5. juli 1886 genåbnede gårdejer Jørgen Petersen skolen. Denne gang som en egentlig landbrugsskole for landboungdommen - men stadig med respekt for de Grundtvig-Kold’ske idealer om oplysning og demokrati. Idealer som vi fortsat tillægger stor betydning i dag. Dermed blev Dalum Landbrugsskole grundlagt.

Statsministervugge og diktatorbesøg

Gennem tiderne har Dalum Landbrugsskole ikke blot uddannet toplederne inden for landbruget. Skolen har også uddannet elever, der senere nåede rigets højeste embede som statsminister. Det drejer sig om Thomas Madsen-Mygdal, Knud Kristensen og Erik Eriksen. 

Desuden har vi også haft besøg af en kommunistisk diktator fra det tidligere Sovjetunionen. Det var under den kolde krig i 1964, hvor ministerpræsident og partiformand Nikita Khrusjtjov gæstede skolen, få måneder inden han blev afsat.

Fusion med Korinth Landbrugsskole.
I foråret 2003 fusionerede Dalum Landbrugsskole med Korinth Landbrugsskole for at skabe tydeligere sammenhæng i landbrugsuddannelsen grundforløb og samle hele grunduddannelsen i én og samme institution

Korinth Landbrugsskole har også en fortid som højskole. I 1889 blev skolen grundlagt i de naturskønne områder i det sydvestlige Fyn under navnet Brahetrolleborg Folkehøjskole.
I 1907 blev skolen omdannet til landbrugsskole. De første år blev den støttet af Grev Reventlow samt omegnens bønder, indtil skolen kunne opnå statsstøtte. Det var Poul Fenger, der blev Korinth Landbrugsskoles første forstander.
Selvom skolen er forankret i traditionerne, er den en del af den stadige udvikling indenfor landbruget og undervisningen. Skolen har med held integreret heste-området i den daglige undervisning og har i den forbindelse bygget en ridehal samt staldfaciliteter til hestene.

Dagens Dalum

Der er sket meget på Dalum Landbrugsskole siden Christen Kold og Jørgen Petersens tid. I dag er Dalum Landbrugsskole et moderne uddannelsescenter, der ikke blot uddanner fremtidens landmænd, men også landbrugserhvervets topledere og innovatorer. Ikke desto mindre kan du stadig opleve historiens vingesus. Prøv f. eks. at gå igennem skolegården der omkranses af de oprindelige gamle bygninger - eller træd ind i den gamle høresal. Den har vi bevaret, så den ser ud, som den gjorde for hundrede år siden.

Selvom skolen kun ligger 3 kilometer fra Odense centrum kan du stadig opleve en oase af landlig idyl og historie på Dalum Landbrugsskole. 


Vi præger landbrugsuddannelserne

”Aldrig færdig – men altid på vej”. Sådan lød Grundlæggeren Jørgen Petersens motto. Mottoet lever videre i bedste velgående i dag. For på Dalum Landbrugsskole følger vi konstant med i udviklingen inden for landbruget. Derfor er vi den førende landbrugsskole i Danmark og vi er stolte af at kunne uddanne dygtige og fagligt kompetente danske, såvel som udenlandske landmænd.

Med fusionen mellem Dalum og Korinth Landbrugsskole i 2003, blev der skabt et endnu stærkere fundament for uddannelse og undervisning inden for landbruget.

Vi præger landbrugsuddannelsen!
Dalum Landbrugsskole har gennem tiderne været med til at præge uddannelsen af landmænd og er i dag en moderne skole i historiske bygninger.


Skolen er en del af Odenses øvrige studiemiljø og placeringen tæt ved centrum med mange kulturelle tilbud giver et ekstra aspekt for de studerende på skolen.


Skolens motto, der var grundlæggeren Jørgen Petersens valgsprog, er fast forankret i stedets historie, men peger samtidig ud i fremtiden: ”Aldrig færdig – men altid på vej.”
Adresse

Landbrugsvej 65
5260 Odense S


Kontakt info

Telefon: 66 13 21 30
Email til studievejleder Gitte Borup: dalumls@dalumls.dk


Uddannelser

Landmand

Jordbrugsteknolog

Lederuddannelse i Landbrug


Website

Dalum Landbrugsskole's websiteDalum Landbrugsskole
Dalum Landbrugsskole