Landmand

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark SU berettiget Erhvervsuddannelser 2 år Folkeskole Dalum Landbrugsskole
By Hele Danmark
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Erhvervsuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Folkeskole
Uddannelsesinstitution Dalum Landbrugsskole
Landmand

Grundforløb 1
Grundforløb 1 er for dig, der starter direkte efter 9. eller 10. klasse, eller der starter 1 år efter 9. eller 10. klasse. Du skal have minimum 02 i dansk og matematik. Man behøver ikke at have en uddannelsesaftale med en landmand for at starte på Grundforløb 1. Du får brede erhvervsfaglige kompetencer, der er med til at afklare dit valg af uddannelse. Du vil skulle arbejde i projekter, og du får praktisk erfaring samtidig med, at du lærer om dine fag. Grundforløb 1 varer 20 uger (over 6 måneder).

Grundforløb 2
Har du en uddannelsesaftale med en landmand, kan du starte direkte på Grundforløb 2. Du lærer her om kvæg, svin og planter og tager traktorkørekort samt får praktisk erfaring på skolens landbrug. Derudover er der undervisning og eksamen i biologi og naturfag. Grundforløb 2 varer 20 uger (over 6 måneder) og afsluttes med en eksamen, som giver dig adgang til 1. hovedforløb.

DalumPlus
DalumPlus er det samme som Grundforløb 1 og Grundforløb 2. Her giver vi dig - udover alle de fag, der ligger på de to grundforløb - fire fag på E- eller C-niveau, svarende til 10. klasse. Derudover får du mulighed for at vælge et valgfag: maskiner eller hest, hvor du arbejder praktisk i fagene. Du får herved bedre muligheder for at få en praktikplads eller fortsætte din ungdomsuddannelse.

Praktik
Både på Grundforløb 1 og Grundforløb 2 samt DalumPlus indgår der nogle uger, hvor du skal i praktik hos en landmand, enten i Danmark eller i udlandet. Med praktik og skoleophold kombinerer du teori og praksis. Du må gerne selv finde praktikplads, men vi hjælper dig gerne. Efter grundforløbet skal du i praktik med en uddannelsesaftale hos en godkendt læremester i 12-15 måneder.

EUX-Landmand
EUX-Landmand er for dig, der starter direkte efter 9. eller 10. klasse, der er boglig stærk og føler dig klar til at læse på gymnasie-niveau. Du skal have minimum 02 i dansk og matematik. På EUX-Landmand kommer du i gang med fag om teknik, dyr og planter. Du skal desuden have 6 fag på C-niveau: dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, kemi og biologi. Som led i din EUX-uddannelse skal du indgå en uddannelsesaftale med en praktikvært, senest efter afslutningen af grundforløbet. Med en EUX-Landmand kan du læse videre på de videnskabelige studier som agronom, dyrlæge eller biolog - eller fortsætte på landbrugets lederuddannelser, hvis du ønsker at blive selvstændig landmand, rådgiver eller konsulent inden for landbrugsområdet. EUX-Landmand varer godt 4 år.

Studenterforløb
Er du til dyr planter og natur - og samtidig student med eksamen fra et gymnasium, handelsskole, teknisk gymnasium, hf eller lignende, kan du tage landmandsuddannelsen på kortere tid. Du har mulighed for at blive undtaget fra nogle af de fag, som du kommer med på dit eksamensbevis. Studenterforløbet varer 10 uger (grundforløb) + 4 måneder (1. hovedforløb). Disse to forløb kører sammenhængende.

1. Hovedforløb
Efter praktiktiden på 12-15 måneder kan du starte på 1. hovedforløb. Her udbygger du dét, du har lært på grundforløbet og i praktiktiden. Efter 1. hovedforløb kan du afslutte uddannelsen som landbrugsassistent eller fortsætte på uddannelsen til landmand husdyr eller landmand planter. Hvis du fortsætter uddannelsen til landmand, betyder det, at du skal ud i yderligere praktik i 15-21 måneder. 1. hovedforløb varer 16 uger (over 4 måneder).

Praktik
Praktiktiden gennemføres med uddannelsesaftale hos en godkendt læremester.

2. Hovedforløb
Når praktiktiden er slut, kan du starte på 2. hovedforløb. Du bygger videre på dét, du lærte på 1. hovedforløb og i den sidste praktikperiode, så du til sidst kan blive færdiguddannet som landmand. 2. hovedforløb varer 20 uger (over 5 måneder).

Produktionsleder
Hvis du som færdiguddannet landmand gerne vil vide mere, kan du starte på lederuddannelsen inden for landbruget. Lederuddannelsen består af 2 trin. Det første trin er Produktionsleder. For at starte på uddannelsen som Produktionsleder skal du have bestået landmandsuddannelsen. Som Produktionsleder lærer du at vurdere og analysere en produktion, både teknisk og økonomisk. Uddannelsen som Produktionsleder varer 5 måneder.

Agrarøkonom
Ønsker du at udbygge din viden som leder inden for landbruget, kan du starte på uddannelsen som Agrarøkonom. For at starte på uddannelsen som Agrarøkonom skal du have bestået Produk­tionslederuddannelsen. Du lærer at drive en virksomhed ud fra professionelle og langsigtede planer ved at arbejde med implementerings- og strategiske værktøjer. Uddannelsen som Agrar­økonom varer 10 måneder.

DalumPlus er det samme som Grundforløb 1 og Grundforløb 2. Her giver vi dig - udover alle de fag, der ligger på de to grundforløb - fire fag på E- eller C-niveau, svarende til 10. klasse. Derudover får du mulighed for at vælge et valgfag: maskiner eller hest, hvor du arbejder praktisk i fagene. Du får herved bedre muligheder for at få en praktikplads eller fortsætte din ungdomsuddannelse.


Jobmuligheder

Du kan både blive selvstændig landmand eller ansat på en gård. Du kan også vælge at videreuddanne dig til blandt andet agronom.