Unge Kommunikatører

Unge Kommunikatører


Unge Kommunikatører er en landsdækkende, kompetenceskabende forening for studerende og nyuddannede kandidater inden for kommunikation og public relations. Foreningen blev grundlagt 1994 og er desuden en del af Djøf og en underafdeling af Dansk Kommunikationsforening.

UNGKOM beskæftiger sig med kommunikation på tværs af kommunikationsretninger.
Organisationens formål er at bygge bro mellem studie- og erhvervsliv, samt styrke faglighed og viden for studerende og ny udklækkede kommunikatører. Der bliver afholdt arrangementer, hvor der både er fokus på sociale netværk events, samt faglige arrangementer: UNGKOM arrangerer årligt en masse foredrag, workshops, cafeer og forskellige gå-hjem-møder med virksomheder og kommunikationseksperter, som sørge for at du modtager både unik brancheindsigt og at du opnår konkrete kompetencer.
Ideen med Unge Kommunikatører er at give et mere praktisk perspektiv på kommunikation - et alternativ til den teoretiske ballast som du får via din uddannelse. Hvis man er medlem, bliver der opfordret til, at man også selv bidrager med idéer til arrangementer, konstruktiv kritik eller en hjælpende hånd.

UNGKOM kan findes i København, Aarhus og Aaalborg og online på ungkom.dk, som er et fagligt og involverende forum der tager sktuelle problemstillinger op til en aktiv diskussion, mens der samtidig er fokus på netværk mellem de forskellige studieretninger inden for de diverse kommunikationsdiscipliner.

Unge Kommunikatører sørger for kritisk refleksion til erhvervslivets virkelige verden. De to verdener mødes i et forum af nysgerrighed, kritisk stillingtagen og vidensdeling.
Medlemmernes viden og perspektiver ingen for kommunikation øges ved at UNGKOM løbende fungerer som et uformelt forum for diskussion, debat og vidensdeling, såvel som skaber faglige sociale netværk blandt dets medlemmer og erhvervslivet, samt skaber kontakt og samarbejde med relaterede foreninger og interessenter.

Unge Kommunikatører har i øjeblikket omkring 500 medlemmer, som kommer fra RUC, CBS, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet og IT-Universitet.
Kontakt info

info@ungkom.dk


Website

Unge Kommunikatører's websiteUnge Kommunikatører