Erhvervsakademiet Lillebælt

Erhvervsakademiet Lillebælt


Erhvervsakademiet Lillebælt er et af de ni danske erhvervsakademier. EAL er Region Syddanmarks største erhvervsakademi med afdelinger i henholdsvis Odense og Vejle hvor der tilbydes 32 videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau.

Fælles for uddannelserne er, at de alle er rettet mod beskæftigelse i erhvervslivet, og funderet på et solidt videngrundlag i tæt sammenspil med virksomheder undervejs i uddannelsesforløbet.

Alle studerende på erhvervsakademiets fuldtidsuddannelser kommer i praktik og undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i praksis. De studerende får på denne måde et godt indblik i den virkelighed, de skal være en del af, når uddannelsen er afsluttet.

PÅ EAL udbydes der et bredt udvalg af uddannelserne indenfor fagområderne:

  • Finans og økonomi
  • Multimedie og IT
  • Salg, marketing og forretningsudvikling
  • Laboratorie, jordbrug og proces
  • Events, oplevelser og turisme
  • Byggeri
  • Teknologi, energi og logistik

Erhvervsakademiet Lillebælts campusser

På grund af et stadig stigende optag siden EALs etablering i 2009, blev det i 2013 besluttet at etablere nye campusfaciliteter i både Vejle og Odense.

I januar 2015 samledes alle EALs adresser i Vejle på Boulevarden 25, centralt placeret på Vejles uddannelsesstrøg. I sommeren 2016 flyttede EALs uddannelser i Odense sammen på et nyt 20.000 m2 stort campus på Seebladsgade 1 på havnen i Odense. Med de to campusser er der blevet skabt de optimale rammer for et fantastisk studiemiljø, hvor de studerende også får stor glæde af hinanden på tværs af uddannelserne.
Adresse


Fuldtidsuddannelser
Seebladsgade 1
5000 Odense C

Boulevarden 25
7100 Vejle

Efteruddannelser
Rugårdsvej 286
5210 Odense NV


Kontakt info

Tlf. 70 10 58 00
Mail: eal@eal.dk
Web: www.eal.dk


Uddannelser

Markedsføringsøkonom

Datamatiker

Laborantuddannelsen

Multimediedesigner

Webudvikling

Softwareudvikling

Serviceøkonom

Procesteknolog


Website

Erhvervsakademiet Lillebælt's website


Erhvervsakademiet Lillebælt