Tietgen

Tietgen


Tietgen er en sammenslutning af flere uddannelsestilbud, både ungdomsuddannelse samt voksenuddannelse på flere niveauer, der alle har udgangspunkt i et fokus på handel mm. Således kan du her tage en uddannelse på Handelsgymnasiet (HHX) både i Odense og i Nyborg, du kan tage en HG/EUX (handelsskole), ligeledes i Odense og Nyborg, og endelig kan du besøge kompetencecenteret i Odense med mulighed for flere forskellige forløb.

Tietgen HG/EUX er et merkantilt grundforløb på Tietgen. HG starter i august eller januar og kan vare fra 12 uger og op til 3 år. Eleverne der starter på denne del har forskellige mål, forudsætninger og erfaringer. Derfor er skolen delt op i mindre enheder, så både elever og lærere oplever overskuelighed og et trygt miljø. Således kan du vælge mellem fem forskellige grundforløb;

Team Salg og Merchandising,

Team Salg og Innovation,

Team Handel og Kontor,

Team Voksen,

Samt Team Erhverv.

Undervisningen indeholder de obligatoriske grundfag i alle forløb, men er forskellige i de særlige profilfag, der målretter uddannelsen. Når du er færdig med et grundforløb på Tietgen HG, følger hovedforløbet - dvs. en læretid i en virksomhed. Det er denne del der fuldfører din uddannelse.

Denne del af Tietgen er mulig at tage i både Nyborg og Odense.

Tietgen Handelsgymnasium (HHX) er en gymnasiel ungdomsuddannelse med mange muligheder og fordele. Således er denne uddannelse sammensat af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Før du starter på skolen må du vælge studieretning hvilket omfatter:

Økonomilinjen,

Innovationslinjen,

International linje

eller Marketinglinjen.

Tietgen Nyborg er en mindre handelsskole, med to ungdomsuddannelser under ét tag. Således kan du her tage begge de to ovenstående uddannelser her; HG samt HHX. Derudover udbyder de ligeledes her HGV (Grundforløb for voksne) samt HG for studenter med merit fra stx og hf.

Tietgen Kompetencecenter er endelig en afdeling der som navnet antyder tilbyder kompetencer i form af kortere forløb samt kurser. Her kan du indhente viden indenfor de fire hovedemner:

Kunderelationer,

Penge, Papir og PC,

Mennesker Imellem

Samt Læs, Skriv og Regn.

Læs meget mere om Tietgens tilbud og muligheder på deres hjemmeside.
Adresse

Elmelundsvej 10
5200 Odense V.


Kontakt info

Telefon: 65 45 25 00


Mail: ts@tietgen.dk.


Website

Tietgen's website


Tietgen