Rotaract Odense


Rotaract er Rotarys organisation for unge i alderen 18 til 30 år. Deres mission er at udvikle dynamiske, unge mennesker, der arbejder for at gøre en forskel i vores samfund - i en ånd af udvikling, optimisme og sjov. En Rotaract klub er startet af en eller flere Rotary klubber, kaldet fadderklubber, Rotaract er en nonprofit organisation, der arbejder for at give unge i alderen 18-29 år mulighed for at fremme de færdigheder, som vil medvirke til personlig udvikling. Rotaract er uafhængig af partipolitiske, religiøse og økonomiske interesser. For at blive medlem af en Rotaract klub, skal man bo, arbejde eller studere i fadderklubbernes område. Rotaract klubberne er inddelt i distrikter som er sammenfaldende med fadderklubbernes. I Danmark er der 5 distrikter og 20 klubber, hver med 10-30 medlemmer. Rotaractklubberne holder møde hver anden uge - typisk skiftevis hjemme- og udemøder. På hjemmemøderne har klubben oftest besøg af en foredragsholder, på udemøderne får klubbens medlemmer et indblik i forskellige virksomheder, organisationer mv. Det er klubbens egne medlemmer, der arrangerer møderne, og emnerne varierer fra ugebladsproduktion til "Kontaktcentret Vesterbro", fra reklamens magt til rehabilitering af torturofre. IllustrationForuden lokale klubarrangementer arrangeres større arrangementer, projekter, indsamlinger og konferencer på distrikts-, lands-, europæisk- og verdensplan. Eksempler herpå er indsamling af legetøj og børnetøj til Fader Brennans børnehjem i Pattaya, Thailand, europæiske konferencer samt planlægning og gennemførelse af briefing og afterbriefing for Rotarys danske udvekslingsstudenter. Medlemmerne i de enkelte klubber er ret forskellige men repræsenterer et bredt udsnit af den aktive, danske ungdom - jævnt fordelt på uddannelser/arbejde, alder og køn. Fællestrækkene for rotaractere er engagement, nysgerrighed, hjælpsomhed, udadvendthed, respekt og ikke mindst en stor berøringsflade til store dele af den danske ungdom.


Kontakt info

info@rotaractodense.dk


Website

Rotaract Odense's website


Rotaract Odense