IT-Vest - Odense

IT-Vest - Odense


It-vest er som sådan ikke en individuel uddannelsesinstitution, men er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, der arbejder for at sikre de tre universiteters centrale position, når det handler om it-uddannelser og it-forskning.

De tre universiteter udbyder hver især flere it-uddannelser og står tilsammen bag halvdelen af alle it-uddannede i Danmark. Men målet med samarbejdet er at uddanne endnu flere der har de kompetencer der forlanges i både det offentlige og det private erhvervsliv, - nu og i fremtiden.

Således tilbyder de it-uddannelser, der er på forkant med it-udviklingen og skaber mere interesse omkring emnet. It-vest samarbejdet yder støtte til forskning, initiativer, eksperimenter og aktiviteter på tværs af universiteterne, der kan betyde bedre uddannelser og flere it-kandidater fra det enkelte universitet.

Blandt de områder, it-vest samarbejdet beskæftiger sig med, er at:

• tage initiativ til og støtte udvikling af nye it-uddannelser,

• markedsføre cand.it. og andre it-uddannelser,

• arbejde mod at uddanne flere it-kandidater,

• styrke samarbejdet mellem eksisterende uddannelses- og forskningsmiljøer,

• etablere samarbejde mellem universiteter og erhvervslivet omkring it-uddannelse og -forskning.

It-vest samarbejdet har et særligt fokus på de nye, flerfaglige overbygningsuddannelser:

• cand.it. – kandidatuddannelser

• master i it – fleksibel videreuddannelse for højtuddannede it-medarbejdere

• diplom i it – videreuddannelse på bachelorniveau for f.eks. datamatikere

• master i ikt og læring – it-masteruddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige m.v.

Læs meget mere på deres hjemmeside, og hør mere hos vejlederen hos de respektive universiteter.
Adresse

Åbogade 15
8200 Århus


Kontakt info

Telefon: 65 50 10 00/ 70 27 68 50


it-vest@it-vest.dk


Website

IT-Vest - Odense's website


IT-Vest - Odense