Danfoss A/S

Danfoss A/S


Med vores ambition, løfte og adfærd som fundament, lever Danfoss op til forventningerne om at være en ansvarsfuld global samarbejdspartner.
Dette er dybt forankret i vores historie og kultur og skal komme til udtryk i den måde, vi udfører vores daglige handlinger på.

Vores ansvar overfor samarbejdspartnere skal være baseret på tillid.
Vi er bevidste om, at tillid skal skabes gennem vores måde at agere på og gennem virksomhedens omdømme.

Miljøet står højt på dagsordenen for Danfoss - derfor skal alle Danfoss fabrikker indføre miljøledelsessystemer og certificere dem i henhold til den internationale standard ISO 14001.

Danfoss har tilsluttet sig FN’s Global Compact, der omfatter i alt ti principper for god virksomhedsetik. Områderne i Global Compact er menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption. De ti principper bruges som ramme for rapportering af social og miljømæssig ansvarlighed i Danfoss. Derved forpligter Danfoss sig til at udarbejde en årsrapport om implementeringen af principperne. Denne rapport afspejler vores holdning til sociale og miljømæssige forhold og de påvirkninger, vores aktiviteter har på miljøet.
Adresse

Jens Juuls Vej 9
8260 Viby J


Kontakt info

Telefon: 8948 9111


E-mail: danfossdk@danfoss.dk


Website

Danfoss A/S's websiteDanfoss A/S