Ungdomspsykologisk Praksis


Når livet gør lidt for ondt, og kan være svært at overskue, så tag ned forbi Helle, da hun med garanti vil kunne hjælpe dig videre og give dig nogle fantastiske redskaber at arbejde videre med.

Helle Munk Petersen tror på, at alle er kommet til verden med længslen at gøre det rigtige, både for sig selv men også for andre. Helle har gennem sit arbejde som psykolog oplevet, hvordan folk har kunnet blive bragt i kontakt med en indre kerne, hvorfra de har fået styrken og lysten til at gøre det rigtige.
Helle vil møde dig med respekt, indføling og nærvær. Det er nemlig hendes overbevisning, at det er dig, som inderst inde ved, hvad der er rigtigt og forkert. Af og til kan man som menneske miste kontakten til denne vide, og som terapeut ser hun det som sin opgave at hjælpe dig med at genfinde denne kontakt.

Føler du, at du befinder dig lidt i en identitetskrise, så er dette stedet for dig; det kan være svært at adskille sig fra sin familie, og svært at finde sig socialt tilrette sammen med andre jævnaldrende. Ligeså vel kan det være svært at skabe sig en klarhed over egne liv mål og egne holdninger.
”Hvem er jeg?” er ofte det store spørgsmål blandt unge.
Helle kender alt til, hvordan unge i dag står alene med ansvaret for at skabe sig et succesfuldt liv. Mange unge føler sig pressede af bl.a. tv-seriers fremstilling af ”det perfekte ungdomsliv”. Ligeså mange har problemer med misbrug, selvskadende adfærd og selvmordstanker/-forsøg. Helle ønsker derfor at hjælpe unge med at genvinde troen på, at der er en mening med livet også for dem, og at verden ikke bare er sort/hvid, men rummer mange farver, som du som ung har til gode at opleve.

Helle har desuden en teologisk efteruddannelse: hvis du selv er troende eller spirituel, vil Helle gerne give dig redskaber til fordybelse af det, du tror på, så du kan udøve det i dagligdagen derhjemme.
Adresse

Otte Rudsgade 16
8200 Århus N


Kontakt info

Telefon: 3089 3057


E-mail: Helle@munkpetersen.dk


Website

Ungdomspsykologisk Praksis's website