CPH Business - Laboratorie og Miljø

CPH Business - Laboratorie og Miljø


CPHBusiness Laboratorie og Miljø har tidligere heddet Laborantskolen Nordsjælland. Her kan du tage uddannelsen til laborant. Laborantuddannelsen er en kort videregående uddannelse. 1½ år på skole og derefter 1 år i praktik.

CPHBusiness Laboratorie og Miljø er bygget i 2007 er på ca. 2000 m2. Hver klasse har sit eget klasseværelse, hvor der er god plads og luft. Fællesarealerne er store og møbleret til både gruppearbejde eller afslapning og de bliver brugt flittigt. Der er ca. 500 m2 velindrettede og veludstyrede laboratorier, et til bioteknologi og et til kemiteknologi og flere mindre speciallaboratorier.

Undervisningen
Undervisningen foregår i klasser á ca. 25-30 studerende. Til hver klasse er tilknyttet en klasselærer som er en del af lærerteam på 2-3 lærere. Undervisningsformen veksler mellem klasseundervisning opgaveløsning, gruppeopgaver, projekter og praktisk undervisning i laboratoriet.

Uddannelsen er bygget op i temaer af 3-5 ugers varighed, hvor man fordyber sig i et eller flere emner. Skemaerne varierer fra uge til uge, men det gennemsnitlige timetal ligger på 23-25 timer. Efter hvert tema er der en evaluering, som gælder begge veje. De studerende evalueres for at finde ud af om målene er nået og undervisningen og temaets indhold evalueres, så fremtidige hold får en endnu bedre undervisning. De studerende oplever derfor at de har stor indflydelse på indhold og metode i undervisningen.

Studiemiljø
CPHBusiness Laboratorie og Miljøs varemærke er en god atmosfære og et godt studiemiljø. Skolens størrelse og indretning gør at man kender hinanden og det gælder både lærere og studerende på tværs af årgange.

Mange studerende vælger at lave hjemmearbejdet på skolen i grupper, hvor de kan benytte skolens trådløse netværk og computere.

Hver klasse vælger en repræsentant til de studerendes råd. Ofte tager de studerendes råd initiativ til at holde fredagscafé og skolen holder en stor fest mindst en gang årligt og meget ofte med deltagelse af gamle studerende, som holder kontakten ved lige med skolen.

Videopræsentation
Adresse

Peder Oxes Allé 4
3400 Hillerød


Kontakt info

Telefon: 3615 4506


E-mail: laborant-miljo@cphbusiness.dk


Åbningstider

Mandag - Torsdag 9.00 - 15.00
Fredag 9.00 - 14.00


Uddannelser

Laborantuddannelsen


Website

CPH Business - Laboratorie og Miljø's websiteCPH Business - Laboratorie og Miljø
CPH Business - Laboratorie og Miljø
CPH Business - Laboratorie og Miljø
CPH Business - Laboratorie og Miljø