Knowledge Lab


Knowledge Lab er et forsknings- og udviklingscenter lokaliseret på Odense Universitet. Centeret er under Institut for Kulturvidenskaber på SDU. Knowledge Lab skaber innovation gennem samarbejde mellem forskning, private og offentlige virksomheder.

Knowledge Lab er skabt med det formål at forene den videnskabelige IT-forskning, der foretages på universitetet, med IT-virksomheder og IT-organisationer som findes i det private erhvervsliv. Knowledge Lab arbejder både med konkrete IT-projekter og forskningsrelaterede programmer, men har også tit foredrag, kurser eller spændende konferencer, hvor alle med interesse for IT er inviteret. Knowledge Lab har kernekompetencer indenfor følgende områder: * Innovation og IKT * Organisatorisk læring, HRD (Human Resource Development) og IKT * IKT, leg, spil og oplevelse * Viden, læring og digitale læremidler * IKT som værktøj i udvikling og styring af internationale og globale forretningsmodeller.

Knowledge Lab indgår i mange forskningsaktiviteter med mange forskellige samarbejdspartnere inden for uddannelsessystemet, kulturlivet, private og offentlige virksomheder, og deres kompetencer afspejles af de projekter, de indgår i. Fælles for projekterne er dog at Knowledge Lab forsker, effektmåler og/eller evaluerer. Centeret er delvist eksternt finansieret og lever derfor af at igangsætte og initiere nye og spændende forskningsprojekter.
Til eksempel på projekter kan nævnes: projekter, hvor der forskes i innovationsprocesser inden for private virksomheder. Her kigges der på hvordan man effektmåler via forskellige nye teknologier, såvel som hvordan velfærdsteknologi inden for pleje og sundhedssektoren kan anvendes.

Knowledge Lab udsender forskningspublikationer, online magasiner og i forbindelse med projekter udgiver de til tider fagspecifikke bøger eller film.
Adresse

Campusvej 55, 5230 Odense M, Denmark


Kontakt info

Kontakt de enkelte medarbejderne på hjemmesiden.

Telefon: 24 37 88 27
E-mail: heidij@sdu.dk


Website

Knowledge Lab's websiteKnowledge Lab