Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater

Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater


Dramatikeruddannelsen er en højere læreanstalt under Kulturministeriet, som har til formål at uddanne dramatikere på allerhøjeste faglige og kunstneriske niveau. Uddannelsen er treårig. Studieåret begynder i august og slutter i juni. Uddannelsen er placeret ved Aarhus Teater. Det betyder, at studiet foregår i et konkret og levende teatermiljø. I løbet af det meget intense treårige studieforløb bliver eleverne konfronteret med de særlige krav, som samtidsteatrets kunstneriske udtryk og produktionsvilkår stiller.
Uddannelsen er SU-berettiget.

Uddannelsens faglige profil

Dramatikeruddannelsen lægger vægt på at give de studerende solide dramaturgiske færdigheder og bred viden om teater- og samtidskunst. Dramatikeruddannelsen forholder sig særligt til teaterkunsten og den dramatiske tekst med henblik på at give de studerende kompetence til at udøve kunstnerisk virksomhed indenfor det professionelle teatermiljø. Der lægges vægt på, at den studerende opnår viden om instruktørens, skuespillerens og scenografens arbejde med teaterteksten, så kontakten med det praktiske teater kan blive så frugtbar som mulig. Der forventes høj arbejdsdisciplin, og da bestillingsopgaver ofte kræver tilpasning til teatrets repertoireplaner, trænes dramatikeren i at skrive indenfor pressede tidsrammer. Uddannelsens tilbyder de studerende undervisning, der til enhver tid bygger på de bedste lærerkræfter og aktuel dramaturgisk forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på landets teaterscener. Uddannelsen udnytter sin størrelse til at etablere tværfaglige samarbejdsaftaler med vidt forskellige teaterinstitutioner og teateruddannelser, samt kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner i Danmark og udlandet. I kraft af det treårige studieforløb opbygges et stort professionelt netværk for de studerende. Dramatikeruddannelsen lægger tillige vægt på at skabe kontakt til teateruddannelser i udlandet via studierejser og praktik.


Adresse

Skolegade 9
8000 Århus C


Kontakt info

Telefon: 8933 2378


Website

Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater's website


Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater