Danmarks Tekniske Universitet - (DTU)

Danmarks Tekniske Universitet - (DTU)


På DTU kan du finde et bredt udvalg af ingeniørfaglige discipliner, og udddannelser på bachelor-, master- og ph.d.-niveau.

DTU har indskrevet omkring 6000 studerende som alle studerer fag indenfor bio- og fødevareteknologi, energi og miljøteknologi, IT og kommunikationsteknologi, materiale- og nanoteknologi, by og byggeteknologi, samt andre spændende ingeniørfaglige områder.

At studere på DTU er at være med der, hvor de nyeste teknologiske landvindinger finder sted. Studierne har alle stort fokus på teknologi, innovation og samspillet mellem individerne og samfundet i denne proces.

Du bliver civilingeniør ved først at gennemføre en treårig bacheloruddannelse i teknisk videnskab og derpå en toårig kandidatuddannelse (cand.polyt.). 


Om DTU

DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation.

Universitetets hovedopgaver udføres af p.t. 18 institutter og et nationalt laboratorium, på campus i Lyngby nord for København, men også på en række andre lokaliteter i København, samt på Sjælland og i Jylland. Universitet ejer omfattende omkostningskrævende eksperimentelle faciliteter, herunder et oceangående forskningsskib, samt state-of-the-art infrastruktur inden for bl.a. rentrum og nanoskopi.

Universitetet har ca. 4500 medarbejdere, mere end halvdelen er forskere, herunder 1050 ph.d.-studerende, hertil kommer godt 6500 bachelor- og kandidatstuderende. Der optages knap 850 internationale studerende om året på engelsksprogede uddannelser. Desuden udbydes et flerstrenget efteruddannelsesprogram.

Universitetet har medvirket ved etableringen af en række alliancer blandt førende tekniske universiteter. På europæisk plan indgår DTU sammen med TU München og TU Eindhoven i "European University Alliance in Science and Technology" og på nordisk plan indgår DTU i "Nordic 5 Tech". Endelig er DTU partneruniversitet med Rensselaer Polytechnic Institute i dets omfattende udvekslingsprogram "REACH" og har en strategisk studieudvekslingsaftale med KAIST i Sydkorea.

Universitetets uddannelsesudbud dækker de fleste ingeniørfaglige discipliner på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau.

Med omfattende forskningsaktiviteter inden for klassiske ingeniørdiscipliner og nye særligt lovende forskningsfelter, sikrer DTU et højt internationalt niveau inden for teknisk videnskab og naturvidenskab. Det er DTU's fortsatte mål at være blandt de 10 bedste tekniske universiteter i Europa. Flere uafhængige internationale rankings understøtter, at universitet har denne position.

Universitetets forskningsbaserede myndighedsbetjening omfatter bl.a. rådgivning af ministerier og styrelser, danske og internationale organisationer, indsamling og analyse af data, diagnostiske specialanalyser og en række funktioner i tilknytning til det veterinære smitteberedskab.

DTU's innovationssystem strækker sig fra forskning og undervisning over patentering og licensering til industrielt samarbejde og forskerparkaktiviteter.
Adresse

Anker Engelundsvej 1
Bygning 101A
2800 Kgs. Lyngby


Kontakt info

Telefon: 4525 2525


E-mail: dtu@dtu.dk


Åbningstider

Hverdage kl. 08.00–17.00
Fredag kl. 08.00–16.00

Glasdøren låses kl. 18.00


Uddannelser

Civilingeniør i Miljøteknologi

Diplomingeniør i Bygningsteknik

Informations- og Kommunikationsteknologi

Bioteknologi

Fødevarevidenskab

Medicin og Teknologi

Nanoteknologi

Procesanalytisk Teknologi

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

Byggeteknologi

Design og Innovation

Elektroteknologi


Website

DTUDanmarks Tekniske Universitet - (DTU)
Danmarks Tekniske Universitet - (DTU)
Danmarks Tekniske Universitet - (DTU)
Danmarks Tekniske Universitet - (DTU)