Procesanalytisk Teknologi

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor Danmarks Tekniske Universitet - (DTU)
Københavns Universitet
By København
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Uddannelsesinstitution Danmarks Tekniske Universitet - (DTU)
Københavns Universitet
Procesanalytisk Teknologi

Kandidatuddannelsen i Procesanalytisk teknologi tager 2-årig og er engelsksproget. Formålet med uddannelsen, er at du bliver i stand til at udvikle produktionssystemer og indenfor for f.eks. medicinalindustrien og fødevarebranchen. Vægten er lagt på planlægning og optimering af nuværende produktionsprocesser, men også udvikling af nye måder produktionen kan forløbe på for eventuelt at skabe synergieffekter.


Uddannelsen handler om at udarbejde processer og forbedre de eksisterende processer i en virksomhed. Det kan blandt andet være hvordan man udvinder olie eller hvad den optimale sammenhæng mellem tryk og flow i en pumpe. Det er en meget tværfaglig uddannelse, hvor mange principper fra forskellige områder går igen.


Du kommer også til at beskæftige dig med transitionen fra lokal (lille) produktion til stordriftsproduktion (der er kendetegnet ved lave enhedsomkostninger). En væsentlig del af studiet er analyser af data og informationer, så du løbende kan evaluere og forbedre aspekter ved produktionen. Det første år er sammensat af en del obligatoriske kurser i blandt andet proceskendskab, produktion, kemometri (dataanalyse) og spektroskopi (målinger). På slutningen af det første år skriver du et temaprojekt i samarbejde med en virksomhed.


På det andet år har du mulighed for at vælge mellem de udbudte valgfag og evt. studere ved et udenlandsk universitet eller tage et praktikophold. Du udarbejder dit speciale i slutningen af det andet år og kan herefter skrive cand.scient. i procesanalytisk teknologi på dit visitkort.


Jobmuligheder

Du kan komme til at arbejde med udvikling og tests af nye produktionsmetoder, for at optimere arbejdsgange.