Fødevarevidenskab

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Københavns Universitet
Danmarks Tekniske Universitet - (DTU)
By København
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Københavns Universitet
Danmarks Tekniske Universitet - (DTU)
Fødevarevidenskab

Viden om den mad vi fortærer og den energi maden indeholder, samt hvor sundt det er, er alle sammen faktorer der spiller en større og større rolle i dagens Danmark.


Fødevarevidenskab er en uddannelse, der sætter fødevarer, ernæring, sundhed og teknologi i centrum. Vælger du at studere fødevarevidenskab, så kommer du i høj grad til at arbejde med udvikling og fremstilling af sunde fødevarer, der er designet ud fra den nyeste tilgængelige teknologi. Sammensætningen af råvarer med den rette ernæringsprofil er et andet aspekt du vil stifte bekendtskab med. Men til fremstillingen af fødevarer hører også de præferencer som slutbrugeren har og som tit er domineret af trenden i samfundet. Du vil derfor lære hvordan trend og sundhed hænger sammen, så du er i stand til udvikle fødevareprodukter, der har en erhvervsmæssig eksistensberettigelse. Populært sagt, lærer du at gennemskue forbrugsmønstre og dermed at markedsføre fødevareprodukter under konkurrence.


Med til uddannelsen hører der undervisning i nogle vigtige grundfag - matematik, fysik og kemi er de primære støttefag som du får brug for. Andre spændende fag du vil møde er blandt andet: fødevarekemi, mikrobiologi, fødevareteknologi, ernæring, fysiologi, farmakologi, sygdomslære, videnskabsteori, gastronomi og forbrugernes valg. En del af undervisninger vil foregå med praktiske øvelser i et laboratorium. Du har også gode muligheder for at komme i erhvervspraktik eller blive tilknyttet et forskningslaboratorium i løbet af din studietid.


Bemærk: En del af uddannelsens undervisning foregår ved DTU.


Er du typen der godt kan lide at få fingrene i det du har studeret, så det hele ikke blot er teori, så kan du vælge at specialisere dig i fødevarer, kvalitet og teknologi og afslutte uddannelsen som fødevareingeniør med et halvt års praktik.


 Jobmuligheder

En bachelorgrad i Fødevare- og Ernæringsvidenskab giver ikke en entydig jobprofil og de fleste vælger derfor at supplere med en kandidatuddannelse.Specielle adgangskrav

Dansk A, Engelsk B, Matematik A, Fysik B, Kemi B.