Teknisk officer i Søværnet (Frederikshavn)

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Aalborg Lønnet praktik Forsvarets uddannelser 5 år Gymnasiel Forsvarskommandoen
By Aalborg
Offentlig støtte Lønnet praktik
Uddannelseskategori Forsvarets uddannelser
Varighed 5 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Forsvarskommandoen
Teknisk officer i Søværnet (Frederikshavn)

Vælger du at uddanne dig og arbejde som teknisk officer i søværnet vil du blive ansvarlig for drift, vedligeholdelse og reparation af skibets højteknologiske udstyr og maskineri. For at kunne dette uddannes du som marineingeniør, hvor du får de teoretiske og praktiske færdigheder inden for værkstedsteknik, maskinteknik, elektroteknik o.l. Med denne teoretiske indsigt skal du varetage ledelses- og uddannelsesopgaverne i forbindelse med forsyning og driften af udstyret.


Uddannelsen Du starter ud på sergentuddannelsen, hvor du vil få den indledende uddannelse i navigatoriske og sømandsmæssige fag. Det er også her du får praktisk erfaring indenfor ledelse og instruktion, som er nødvændigt at kunne for en officer. Herefter påbegyndes funktionsuddannelsen, hvor du skal specialisere dig inden for maskinelektronik, IT og naturvidenskab. Når den del er overstået forsættes der på officerenes grunduddannelse i København. Her vil du have sømillitære, samfundsfaglige, ledelsesmæssige fag samt blive specialiseret i udvidet maskinelektronik og IT.


Udsendelse En officer vil som en naturlig del af arbejdet blive udsendt til internationale opgaver. Typisk vil det være hvert 3. år.


Jobmuligheder

Teknisk officer i Søværnet, leder.Specielle adgangskrav

2 dages optagelsesprøve med fysiske tests, skriftlig test, personligt spørgeskema, selvbiografi, interview, helbredsundersøgelse samt en vurdering af en kommission.Ansøgningsfrister

Se venligst: Forsvarets Uddannelsers website