Forsvarskommandoen

Forsvarskommandoen


Forsvarskommandoen er en værnsfælles myndighed med ca. 250 medarbejdere - heraf er ca. 1/3 civile. Forsvarskommandoen er Forsvarets overordnede, koordinerende og styrende myndighed. Er du interesseret i en karriere i millitæret på højt plan, også som civil, så er Forsvarskommandoen en mulighed.

Mission, vision og værdier 

"Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark."

Missionen følger loven om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Her er forsvarets formål formuleret som:

  1. at forebygge konflikter og krig
  2. at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet og
  3. at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne.

Forsvarsloven beskriver også forsvarets opgaver. Forsvaret skal samarbejde med soldater fra NATO-landene og andre allierede om at forebygge konflikter og forhindre, at kriser udvikler sig alvorligt.

Hvis fjendtlige militære styrker krænker dansk område, skal forsvaret opdage og afvise dem. Forsvaret skal være med til at øge tilliden og fremme stabiliteten i lande uden for NATO gennem forsvarsmæssigt samarbejde.

Med til forsvarets opgaver hører også at forebygge konflikter, bevare freden, skabe fred og hjælpe nødlidende.

Det er forsvarets ansvar, at hæren, søværnet og flyvevåbnet råder over udholdende, mobile og fleksible styrker, der kan løse de ovenstående opgaver. Hjemmeværnet bidrager også til opgavernes løsning.

Den øverste ansvarlige for forsvaret er forsvarsministeren, der bestemmer sammensætningen af hæren, søværnet og flyvevåbnet i overensstemmelse med, hvad folketinget har bestemt i forsvarsforliget. Under sig har forsvarsministeren forsvarschefen, der har kommandoen over hæren, søværnet og flyvevåbnet. Ud over Forsvarskommandoen er der syv andre niveau 1 myndigheder, der er direkte under Forsvarsministeriet.
Adresse

Danneskiold-Samsøes Allé 1
1434 København K


Kontakt info

Telefon: 4567 4567


E-mail: fko@mil.dk


Website

ForsvaretForsvarskommandoen
Forsvarskommandoen
Forsvarskommandoen
Forsvarskommandoen