Skuespillerskolen ved Århus Teater

Skuespillerskolen ved Århus Teater


Ønsker du at blive uddannet til skuespiller ved Skuespillerskolen ved Århus Teater, så tager uddannelsen 4 år og har ligestor fokus på teori og praksis.

At blive skuespiller kræver noget helt specielt af individet - undervisningen er obligatorisk og optager godt 40 timer om ugen. Aftener og weekends kan inddrages til undervisning. Det er ikke muligt at have andet arbejde under uddannelsen.

Skuespillerskolens egne ord

Der er rigtig mange, der drømmer om at blive skuespiller, ofte fordi de tror, at det er det samme som et spændende og eksotisk liv som en kendt, måske endda rig og berømt person.
Og det er en særlig tilværelse, selvom det er på en anden måde end de fleste forestiller sig. Faget kræver talent, ja, men det kræver også et solidt skuespillerhåndværk. Talent kan ikke læres, men håndværket kan, og det er den mulighed man får gennem en skuespilleruddannelse. Det er også her man opdager, at det allermest spændende ved at være skuespiller, det er det arbejde, som en skuespiller gør.

På de følgende sider kan du læse om, hvad en skuespiller uddannelse er, om optagelsesprøverne og om uddannelsens mål og forløb. Og hvis du efter endt læsning har lyst til arbejdet og stadig drømmer om at blive skuespiller, så forfølg din drøm!

Uddannelsens mål og forløb

MÅL
Det er skolens mål at etablere et tidssvarende uddannelsesforløb, der både tilgodeser en række klassiske krav til skuespillerens kunst og forholder sig åbent overfor den stadige fremkomst af nye former for scenekunst og beslægtede kunstarter.

UDGANGSPUNKT
Al undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elevs egne forudsætninger: krop, stemme, fantasi og kreativitet. Samtidig har al undervisning som mål gennem et langt, fortløbende arbejde at give eleven mulighed for at honorere de krav, som må stilles til en veluddannet skuespiller: dramatisk/udtryksmæssigt, kropsligt, stemme- og talemæssigt. Desuden lægges der vægt på, at eleverne gennem uddannelsen udvikler en personlig og fleksibel arbejdsmetode, som gør dem i stand til at arbejde inden for forskellige genrer og stilarter, og i stand til at omstille sig forhold til forskellige arbejdsmetoder og teaterformer.

FORLØB
Uddannelsen er 4-årig, skoleåret strækker sig fra medio august til medio juni.

1. OG 2. ÅR ER BASISÅR.
På 1. år har undervisningen primært til formål at åbne og skærpe sanserne, at udvide kendskabet til det personlige kunstneriske potentiale og forstærke opmærksomheden overfor omverdenen. Undervisningen introducerer desuden en række skuespillertekniske nøglebegreber og træner evnen til at omsætte dem i praksis.
På 2. år øges de tekniske udfordringer ligesom det anvendte tekstmateriale er mere krævende end på 1. Desuden arbejdes der med dramatiske projekter i ensembler med elever fra 3. år og der undervises i forskellige former for skuespilteknik og -metoder.

3. ÅR ER PRAKTIKÅR
Praktik foregår hovedsagelig på Aarhus Teater; i enkelte tilfælde på andre teatre. Desuden arbejdes der med dramatiske projekter i ensembler med elever fra 2. årgang.

4. ÅR ER AFGANGSÅR
Her indstuderes to fuldt professionelle produktioner: en præsentationsforestilling og en afgangsforestilling. De spilles begge på Aarhus Teater og om muligt i København. I uddannelsens sidste periode arbejder afgangseleverne med individuelle projekter.

FAG OG KURSER
Der undervises i følgende fag: Improvisation - Maske- og klovneteknik - Tekstdramatik – Fysiodramatik - skuespilteknik for film og TV - Viewpoints/devising - Individuel sang – Korsang – Rytmik – Individuel stemmedannelse og tale – Tale i hold – Varierede former for fysisk træning - Akrobatik - Yoga – Pilates - Dans - Eutoni - Alexanderteknik - Dramaturgi og Teaterhistorie – Kulturorientering. På 4. år desuden kurser i sminkning og maskering, oplæsning og dubbing samt et skrivekursus, der drejer sig om ansøgninger og projektbeskrivelser.

LÆRERNE
Skolens lærergruppe består af faste eller fast tilknyttede lærere, især inden den basisdramatiske undervisning, krop, stemme og musik, og periodisk ansatte lærere, især inden for den øvrige dramatiske undervisning. I begge grupper er den overvejende del af lærerne samtidigt aktive scenekunstnere.

UNDERVISNINGENS OMFANG
Undervisningen optager godt 40 timer om ugen. Aftener og weekends kan inddrages til undervisning. Det er ikke muligt at have andet arbejde under uddannelsen. Eventuel offentlig optræden kan kun foregå udenfor undervisningstiden.

ØKONOMI
Uddannelsen er gratis. Elever kan modtage stipendier og lån fra Statens Uddannelsesstøtte efter almindelig gældende regler..

MØDEPLIGT & PERSONLIGE KRAV
Al undervisning er obligatorisk og der er præsenspligt. Vi gør samtidig opmærksom på, at denne uddannelse er stærkt personligt krævende. Det er en nødvendighed og en forudsætning, at de elever, som optages på skolen, er villige til at investere sig selv fuldt og helt i alle sammenhænge.

Hvad er en skuespilleruddannelse?

For mange mennesker er en skuespilleruddannelse noget af en mystifikation. Hvad foregår der? Hvad laver de egentlig? Og hvorfor tager det så lang tid? For os, der arbejder her, er uddannelsen ikke spor mystisk, men vi underviser i nogle fag og på en måde, som ikke findes ret mange andre steder, og jeg vil her prøve at sætte nogle ord på, hvad det er.

Uddannelsen varer fire år og for de fleste bliver de fire år et meget vigtigt kapitel af deres liv. Ikke kun fordi man får papir på, at man er professionelt uddannet skuespiller, men fordi selve uddannelsen ofte får indflydelse på ens selvopfattelse, opfattelsen af andre, ja hele ens livsindstilling.

Hvis man for eksempel altid går med skuldrene oppe om ørerne, så kræver uddannelsen til skuespiller, at man lærer at lade være, i hvert fald på scenen. Det tager tid og er ikke så nemt, som det måske umiddelbart lyder, for vanen med at gå med skuldrene oppe om ørerne er udviklet gennem mange år og blevet en del af opfattelsen af, hvem man er.
Men hvis ikke man lærer at lade være, så vil alle de roller, man kommer til at spille, have skuldrene oppe om ørerne, og det er jo langt fra sikkert, at det er et sandfærdigt udtryk for alle de personer, man skal fremstille. En fastlåst kropsholdning forhindrer, at man frit og bevidst kan vælge forskellige kropsholdninger til forskellige roller. Det samme kan siges om måden at tale på, private reaktionsmønstre og vanetænkning, og en skuespilleruddannelse består derfor både af aflæring og indlæring, såvel fysisk som mentalt, og integrerer på den måde tilegnelsen af et kunstnerisk håndværk og en personlig udvikling.

Det er imidlertid ikke sådan, at man bliver en anden af at gå på en skuespillerskole. Om noget bliver man måske lidt mere sig selv. Men når man gerne vil fremstille andre på en scene, må man lære åbent og fordomsfrit at stille sin krop og sjæl, tanke og følelse, syn og hørelse, fantasi og erindring, intuition og intellekt til rådighed; både for den person, man skal fremstille, for de andre skuespillere på scenen og for dem man spiller for, for publikum.

Samtidig må man helt bevidst træne sin evne til at være nærværende, at være fuldt tilstede i nu’et, og at reagere spontant. Det er afgørende for, at det, der foregår i stykket, faktisk sker på scenen og sker med troværdighed; uanset at forestillingen er nøje indstuderet og måske er blevet spillet mange gange.

Og ikke mindst man må øve sig i at fortælle historier om menneskelivet, give dem dramatisk form og spille dem for et publikum, hvad enten det sker direkte i en teatersal eller på et gadehjørne, eller indirekte gennem et kamera eller en mikrofon. For skuespilleren er sit eget instrument og det må man lære at spille på frit og utvungent, ligesom violinisten sin violin. Mere mystisk er det ikke. Og så alligevel. For en skuespillerskole er et særligt sted, en paradoksal blanding af traditionsbevidst institution og kunstnerisk krudttønde, et væksthus for nye idéer og andre måder at tænke på, end en traditionel teateropfattelse tilbyder.

Det er her fremtiden begynder gennem en stadig strøm af veluddannede unge, egensindige skuespillere, der både kan og vil bringe fornyelsen med sig, og der er noget forunderligt ved at være med til at berede vejen for noget, man slet ikke ved, hvad er. At noget kommer til syne, man slet ikke kunne forestille sig. Og det er mystisk. Ægte mystisk.

Videoer fra Skuespillerskolen ved Århus Teater

Hallerne på Aarhus Teater

Teaterkoncert med sange af Leonard Cohen på Aarhus Teater
Adresse

Skolegade 19b
8000 Århus C


Kontakt info

Telefon: 41 72 21 20 / 41 72 21 26


E-mail: lest@scenekunstskolen.dk


 


 


Website

Skuespillerskolen ved Århus Teater's websiteSkuespillerskolen ved Århus Teater
Skuespillerskolen ved Århus Teater
Skuespillerskolen ved Århus Teater