Serviceøkonom

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aarhus, Odense SU berettiget Akademiuddannelser 2 år Gymnasiel UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Professionshøjskolen Metropol
Erhvervsakademi Sjælland
By København, Aarhus, Odense
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Akademiuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Professionshøjskolen Metropol
Erhvervsakademi Sjælland
Serviceøkonom

Som en af de mange forskellige økonomuddannelser med forskellige specialer, har serviceøkonomen sit fokus på turist- og hotelbranchen.


Serviceøkonomuddannelsen er en 2-årig videregående akademiuddannelse målrettet områderne service, turisme, hotel/restauration samt events.


Du bliver undervist i ledelsesteorier og marketingsteorier, så du bliver rustet til at lede et team af medarbejdere. Der er jævnligt fremlæggelser, så du får erfaring i at præsentere for en forsamling.


Det er meget relevant i forhold til de fremtidsmuligheder du har hvor du ofte vil skulle præsentere noget for andre. Det er også både inden for B2B og B2C at du lærer at kommunikere.


Rimelig tidligt i forløbet skal du vælge dit servicespeciale og du har tre specialeområder du kan vælge imellem:
-          Turisme
-          Hotel og ledelse
-          Service


Serviceøkonomuddannelsen er en god vej til at arbejde eller videreuddannelse i udlandet eller Danmark, hvad enten du vælger hotel og restauration, turisme eller service som speciale. Servicebranchen er den hurtigst voksende, mest pulserende og udfordrende af alle brancher og der er brug for kvalificerede medarbejdere til at servicere alle dem som holder fri.


Du kan vælge at videreuddanne dig til kandidat i oplevelsesøkonomi. Men da serviceøkonomuddannelsen kun er en to-årig uddannelse, og der kræves en bacheloruddannelse for at blive optaget på kandidaten, så kræver det at du videreuddanner dig til Professionsbachelor i 1½ år inden for international hospitality management.

Jobmuligheder

Du kan komme til at arbejde i hotel og turistbranchen, eller indenfor reklamebranchen, da du bliver uddannet i at håndtere kommunikation både til B2B og B2C