Markedsføringsøkonom

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark SU berettiget Akademiuddannelser 2 år Gymnasiel UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Erhvervsakademi Sjælland
VIA University College
/HeleDanmark/byguidested
By Hele Danmark
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Akademiuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Erhvervsakademi Sjælland
VIA University College
/HeleDanmark/byguidested
Markedsføringsøkonom

Uddannelsen til Markedsføringsøkonom er klassificeret som en videregående mellemlang akademiuddannelse, der tager to år at gennemføre. Uddannelsens overordnede temaer er international markedsføring, økonomi, salg, organisation og strategi.


Igennem de to år du studerer til Markedsføringsøkonom opnår du en grundlæggende viden om de økonomiske og merkantile discipliner som er en essentiel del af alle virksomheder. Du lærer hvordan forskellige salgssituationer håndteres i forhold til de forskellige kunder en virksomhed kan have. Samtidigt får du et solidt kendskab til markedsføring på det dansk og internationale marked. Ved siden af salg og markedsføring stifter du bekendtskab med alle de discipliner som moderne virksomheder benytter sig af for at vinde markedsandele og skabe økonomisk vækst.


 

 


Den toårige korte videregående uddannelse til Markedsføringsøkonom er praktisk, målrettet, intensiv og udfordrende. Uddannelsen er skabt i samarbejde med erhvervslivet, men giver dig også adgang til videre uddannelse - både i Danmark og i udlandet.


Og drømmejobbet? Det kunne f.eks. være at arbejde med international markedsføring, salg, eksport, logistik, projektledelse, sprog og fremmede kulturer - i et job som f.eks. marketingkoordinator, salgskonsulent, eksport-, salgs- eller indkøbsassistent, informationsmedarbejder, reklamekonsulent eller trainee. Eller at arbejde med projekter indenfor den voksende eventindustri. Måske starter du også din egen virksomhed På længere sigt kan du gøre karriere som marketingchef, eksportchef, salgschef, indkøbschef, butiksleder, projektleder eller eksportstipendiat.


Du kan flere steder også vælge uddannelsen i en international udgave.


På Erhvervsakademiet Sjælland tilbyder de ligeledes en toning af Markedsføringsøkonom-uddannelsen, som kaldes ‘Markedsføringsøkonom Iværksætter’. Her er der således særligt fokus på udvikling af ideer, forretningsmodeller samt opstart af virksomhed.


Jobmuligheder

Eksempler på typiske jobbetegnelser kan f.eks. være salgs- og marketingassistent, salgssupporter, eksportassistent, projektkoordinator eller indkøbsassistent.


Nogle uddannede markedsføringsøkonomer vælger at bruge de ting, de har lært på uddannelsen som et godt grundlag for at starte egen virksomhed, eller de vælger at arbejde med innovation og udvikling af nye produkter og koncepter i udviklingsorienterede virksomheder.Specielle adgangskrav

Studentereksamen, HF, HH, HTX eller eventuelt tilsvarende eksaminer (med matematik eller erhvervsøkonomi på niveau B). Erhvervsuddannelse inden for kontor, detail, engros eller finans (med matematik eller erhvervsøkonomi på niveau B og engelsk, niveau C).