Københavns Kunstskole

Københavns Kunstskole


Københavns Kunstskole, som bl.a. Billedskolen nu er en del af, er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske.

Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen har en lang tradition og erfaring for at danne en sammenhængende kunstnerisk praksis og selvstændighed hos den studerende, samt hjælpe med afklaring af videregående uddannelse og karriere. Vi er specialiserede i praksisrettede videregående uddannelser. Ansøgninger, optagelsesprøver, optagelsessamtaler, mentorforløb og personlig rådgivning og udvikling. Generelt giver skolen således mulighed for at få praktisk erfaring med problemstillinger i forhold til metodevalg, læring, kreative processer og arbejdstilrettelæggelse. Det giver en almen ballast og personlig dannelse, som kan bringes i spil indenfor alle fagområder og karrierer. Skolen kan også være et pusterum imellem studierne eller arbejdet, hvor man kan bruge tid på det kreative. Det er et sted hvor der kan eksperimenteres og leges og mødes ligesindende.

Vi har aktiviteter i form af undervisning, workshops, mentorforløb, oplæsninger, artist talks, debat arrangementer, udstillinger, galleri, museum- og virksomhedsbesøg. Rundvisninger på de videregående kreative uddannelser. Vi hjælper også med at guide i andre retninger uddannelsesmæssigt hvis det er nødvendigt.

På Københavns Kunstskole er det desuden en oplagt mulighed at lave kunstneriske samarbejder og fællesskaber på tværs af linjerne.

SKOLEN KAN VÆRE FOR DIG SOM:

Ønsker en videregående kreativ uddannelse indenfor kunst, design, litteratur, manuskribter, arkitektur, illustration, foto, video, lyd, film mm.

Er i tvivl om hvor dine kompetancer peger imod rent uddannelsesmæssigt, og ønsker afklaring i forhold til dette.

Bare har brug for et pusterum imellem dine studier eller arbejde, og ønsker at bruge noget tid på noget du brænder for. Et oplagt alternativ til et højskoleophold.

Har lyst til at styrke dine kreative evner, og ønsker måske at blive bedre til at tegne, male eller skrive. Skolen er både for øvede og for nybegyndere.

Vil skærpe dine faglige kompetancer i forhold til dit fag.

Ønsker at skifte branche, eller ønsker at anvende dine kunstneriske kompetancer i nye sammenhænge.


KUNSTLINJEN

Undervisningen kan tage mange former og bliver skræddersyet til hver enkelt elev.  Vi tager udgangspunkt i dit eget personlige udtryk, som udfordres og sættes i perspektiv gennem individuelle samtaler, forelæsninger og fælles gennemgange.
  
Københavns Kunstskoles kunstlinje er stedet, hvor du kan udvikle dig til en visuelt begavet, bevidst og aktiv deltager, på den aktuelle kunstscene, og samtidig forberede dig til de kreative uddannelser, med særlig fokus på netop dine behov. Med samtidskunsten som udgangspunkt, og de nyeste idéer i tankerne, gør vi dig updated og parat til udfordringerne og mulighederne i kunstlivet. Vi guider dig igennem tidens enorme udbud af billedudtryk og finder frem til, hvad der er godt og dårligt, vigtigt eller uinteressant.

Københavns Kunstskole er byens samlingspunkt, hvor alt fra dagens NEWS til kunstens who's HOT and who's NOT diskuteres, og der arbejdes intenst på alle tider af døgnet, så der er materiale til dagens samtale eller fælles gennemgang. Vi møder de toneangivende kunstnere direkte på GALLERIET, eller inviterer dem ind på skolen til en Talk om egne værker, med efterfølgende diskussion og mulighed for samtale med den enkelte elev.

Kunstlinjens undervisere er alle akademiuddannede, professionelt udøvende kunstnere, der både er specialister og arbejder på tværs af medierne. Maleri, tegning, grafik, collage, skulptur, video og fotografi, installations- og konceptkunst. Social plastic, politisk kunst, streetart, performance, design, arkitektur, udsmykning, illustration og netkunst. Der er fast undervisning 3 dage om ugen, 2 dages selvstudie, egen atelier plads og adgang til skolens faciliteter 24/7.
 
SKRIVELINJEN
Københavns Kunstskole tilbyder intensive forfatterkurser. Kurserne henvender sig til alle, der vil styrke deres evner og deres arbejde med at skrive, og til dig, der ønsker at søge ind på Forfatterskolen, Filmskolens Manuskriptlinje, Dramatikeruddannelsen eller andre skriveskoler i Norden.

Kurserne er af seks ugers varighed. Det primære formål er at stimulere dit talent og udvikle dine evner gennem læsning af dine og andres tekster.

Undervisningen er baseret på tekstlæsning, der foregår i fællesskab, for gennem samtale og diskussion at styrke den enkeltes fornemmelse for skriftens mange detaljer, muligheder og faldgruber.
På Kunstskolens Skrivelinje skal eleverne skrive og læse tekster. Langt de fleste timer kommer vi til at diskutere elevernes tekster sammen, lærer og elever sammen. Det sværeste ved at skrive er ofte, at læse sine egne tekster. Det kan være svært at se, hvad det er man har skrevet. Det er så meget lettere at se, hvad man gerne ville have skrevet – det er ikke altid det samme. Derfor er det lærerigt, at deltage i diskussionerne af de andre elevers tekster. Og lytte med når de andre elever diskuterer, det man selv har skrevet.
Der vil være undervisning to dage hver uge. Fire timer hver af de to dage. Derudover vil vi arrangere oplæsninger, invitere forfattere og kritikere til at komme og fortælle og snakke med os om deres egne bøger og andre emner, vi synes kunne være interessante. 
 
Undervisningen er meget fleksibel – det vil sige, at der vil blive mulighed for, at elever foreslår emner og gæster. Der vil være mulighed for at improvisere.

Desuden vil hvert forløb beskæftige sig med et overordnet tema. I forbindelse med dette tema vil der for hvert forløb være en gæsteunderviser med tilknytning til forløbets indhold. Eksempler på temaer kunne være: Den moderne roman, lyrisk praksis, drama eller det litterære essay.

Skrivelinjens undervisere og gæstelærere er professionelle og engagerede på den samtidige litteraturscene.
  
GRUNDKURSUS: KUNSTLINJEN & SKRIVELINJEN
Grundkurset på begge linjer består af 6 moduler á 6 uger. Start: September – Juni.

Se de enkelte kurser under fanen Kunstlinjen eller Skrivelinjen.

Der er mulighed for at tilmelde sig løbende hele skoleåret på begge linjer, og sammensætte sit forløb og antallet af moduler som det passer.
En del af studiet både på kunstlinjen og på skrivelinjen er selvstudie, så du skal være indstillet på at yde en selvstændig indsats. Udbyttet er derfor forskelligt for de studerende, da det er afhængigt af hvor mange kræfter man formår at lægge i arbejdet. Det er vigtigt at eleverne i fuldt omfang deltager i undervisningen.
 
Ved af følge hele grundkurset vil du får tid og ro til fordybelse, du vil nå at kunne prøve kræfter med flere forskellige ting under dit forløb. Du kommer hele processen igennem, fra ide og inspiration til det færdige resultat og præsentation af dette.
I vores felt, i kunstens og litteraturens er dér hvor tingene går langsomst, der hvor sproget nogen gange har sværest ved at slå til, der er ingen hurtige genveje eller smarte teknikker, det er en proces som tager den tid det tager.

MENTORFORLØB

Er du tilmeldt et af vores forløb kan vi finde en mentor som kan hjælpe med at guide og udforme dit forløb i den retning, som passer til dig.

Det kan være for dig/jer som:

- Ønsker en personlig mentor sideløbende med dit grundkursus.
- Er målrettet imod at lave ansøgninger til videregående kreative uddannelser.
- Ønsker hjælp til optalelssessamtaler og optagelsesprøver
- Ønsker personlig rådgivning og vejledning vedr. manuskribter.

Skriv et par linier om det du går og arbejder med og dine ønsker og ambitioner til skolen. Så hjælper vi dig med at planlægge dit forløb.
Adresse

Nørre Søgade 43
1370 København K


Kontakt info

Telefon: 35 83 60 82


E-mail: koebenhavnskunstskole@gmail.com


Uddannelser

Skrivekunstskolen Fyn


Website

Københavns Kunstskole's websiteKøbenhavns Kunstskole
Københavns Kunstskole
Københavns Kunstskole
Københavns Kunstskole