Antropologi og Etnografi

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Aarhus SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Århus Universitet
By Aarhus
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Århus Universitet
Antropologi og Etnografi

Antropologi og Etnografi omhandler kultur og samfund, og om mennesket som et socialt og kulturelt væsen. Herved kommer man i uddannelsen også ind på hvordan vi som mennesker fungerer sammen, som er et af tidens store spørgsmål i dagens verden.


Uddannelsen starter med en indlæring af fagets centrale teorier og problemstillinger. Du vil her lære at kunne forstå menneskets sociale og kulturelle vilkår igennem teoretisk refleksion, og igennem studier af forskellige sociale og kulturelle sammenhænge. Du vil i denne del få indsigt i historiske, politiske, økonomiske, nationale, religiøse og sociale forhold. I studiet vil du skulle arbejde med mindst to regioner, som du specialiserer dig i, og igennem denne del bliver du dygtig til at sammenligne forskellige kulturer.


Men du vil også skulle lave feltarbejde under uddannelsen. Det består af at leve sammen med de folk som du studerer og på den måde lære at forstå deres livsform og verdensopfattelse. Rent praktisk består et hold på Antropologi og Etnografi studiet omkring 20 studerende der hovedsageligt deltager i forelæsninger, suppleret med diskussion og forskellige former for øvelser. Studiet er dog meget selvstændigt da undervisningstimerne kun er på ca. 8 timer om ugen. Derfor er det vigtigt at deltage aktivt i en læsegruppe.


Som det lægges op til i teksten er Antropologi og Etnografi et studie der ikke kun foregår ved skrivebordet. Med andre ord må du forvente at skulle tilbringe en del af din studietid i udlandet - f.eks. blandt det etniske mindretal i Thailand - for at studere disse mennesker.


Jobmuligheder

Forskning og formidling på højere læreranstalter, museer, højskoler, på internationale bistandsprojekter, i integrationsarbejde med konsulentvirksomhed, analyse, eller udredning og evaluering. Mange antropologer finder arbejde i udlandet.