Sergent i Søværnet (Frederikshavn)

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark Lønnet praktik Forsvarets uddannelser Folkeskole Forsvarskommandoen
By Hele Danmark
Offentlig støtte Lønnet praktik
Uddannelseskategori Forsvarets uddannelser
Adgangskrav Folkeskole
Uddannelsesinstitution Forsvarskommandoen
Sergent i Søværnet (Frederikshavn)

Hvis du vælger at uddanne dig til Sergent i Søværnet vil du få udfordringer både inden for sejlads og ledelse. For at blive Sergent i Søværnet skal du have haft 2 års tjeneste som konstabel i Søværnet og du vil som Sergent i Søværnet vende tilbage til dit speciale, men nu med lederopgaver også.

En Sergent i Søværnet har fået den nødvændige uddannelse i pædagogik og uddannelse, der skal til for at fungere effektivt som mellemleder på flådens skibe og ved Søværnets tjenesteder på land.
Uddannelsen
Du skal have mindst 2 års erfaring som konstabel i Søværnet for at komme sergentuddannelsen i Søværnet. Her vil du skulle studere fag som lederskab, undervisningslære, sømandskab, fartøjsmanøvrering , tjenestekendskab samt idræt. Efter udnævnelsen til sergent vil du skulle fungere som instruktør for nye værneppligtige på basisuddannelsen.

Dette gør dig klar til at fungere som sergent for konstabler på et af søværnets skibe, eller ved et af søværnets tjenestesteder på land. Efter endt uddannelse vil du skulle fungere som instruktør for værnepligtige i Søværnet.

Udsendelse

Du kan blive udsendt til internationale missioner efter endt uddannelse, dog vil du typisk være lang tid hjemmefra pga. sejlads ved Grønland og Færøerne.


Jobmuligheder

Sergent i Søværnet, leder, coach.Specielle adgangskrav

Adgangskrav  • Du har gennemført Søværnets basisuddannelse og har mindst 2 års tjeneste som konstabel i Søværnet (dog ikke i forplejning i Søværnet).  

  • Folkeskolens 9. klasses afgangsprøve i fagene regning/matematik, dansk og engelsk med minimumskarakteren 02 (6) eller tilsvarende, eller højere eksamen.

  • Har gyldigt sundhedsbevis

  • Har gyldigt røgdykkerbevis

  • Har gyldigt "Speedbådscertifikat for Søværnet"

  • Har gyldigt "Blåt bevis" 

  • Er vurderet egnet til national og international tjeneste

  • Er uddannet på Karabin M/96

  • Har gode IT kompetencer (Office, internet) 

  • Kan sikkerhedsgodkendes