Sergent i Kamptropperne

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Odense, Aalborg Lønnet praktik Forsvarets uddannelser 2 år Folkeskole Forsvarskommandoen
By Odense, Aalborg
Offentlig støtte Lønnet praktik
Uddannelseskategori Forsvarets uddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Folkeskole
Uddannelsesinstitution Forsvarskommandoen
Sergent i Kamptropperne

Her er de forskellige typer af Sergent du kan blive:


Militærpolitisergent i Hæren
Sergent i Kamptropperne (Sønderborg)
Sergent i Logistiktropperne
Sergent i Ingeniørtropperne (Skive)
Sergent i Føringsstøttetropperne (Fredericia)
Sergent i Ildstøttetropperne (Varde)
Teknisk Sergent i Hæren
Sergent i Flyvevåbnet (Karup)Militærpolitisergent i Hæren
Som Militærpolitisergent i Hæren vil du blive stillet opgaver lignende rigspolitiets. Du vil blive uddannet både til at løse opgaver for Hæren her i Danmark, men også i udlandet.

Arbejdsområder for en Militærpolitisergent i Hæren er bl.a. politioperationer, trafikkontroloperationer, krigsfangeoperationer samt sikkerhedsopgaver, der inkluderer eskorteopgaver og VIP beskyttelse.

Ud over det vil der være en række andre vidt forskellige opgaver, der løses efter behov - til tider i samarbejde med politiet.

Uddannelsen
Selve uddannelsen til Militærpolitisergent i Hæren varer 8 måneder og består af en grundlæggende uddannelse, der skifter imellem kampuddannelse og uddannelse i den egentlige MP tjeneste.

Uddannelsen ligger især vægt på idræt med omfattende træning i selvforsvar, boksning, svømning, kredsløbstræning og styrketræning.

Du vil også få praktisk træning som instruktør og uddannes i fag som pædagogik og undervisningsteori. Oveni det trænes der i forskellige politimæssige færdigheder.

Undervisningen bliver ført af både civile og militære lærere med baggrunde i form af jura og politi.


 


Sergent i Kamptropperne (Sønderborg)


Som Sergent i Kamptropperne vil du være uddannet til at lede og uddanne dine soldater. Du vil også være sat ind i de nødvændige pædagogiske og uddannelsesmæssige forudsætninger, der vil være for at lede soldater i kamp. Ud over dette bliver du specialiseret til at indgå i hærens reaktionsstyrke.

Uddannelsesforløbet
Uddannelsen starter med 4½ måneds grundlæggende millitæruddannelse samt fag som ledelse, uddannelseslære og idræt.

Efter denne starter specialiseringen til sergent i kamptropperne. Den består af 3½ måneds intens uddannelse i kamp, skydning, taktisk brug af køretøjer, betjening af radioudstyr, træning i kampsvømning, kamp med våben og forhindringsbaneløb.

Selve uddannelsen er meget praktisk orienteret, hvilket betyder at meget af den foregår ude - både dag og nat.

Som færdig sergent vil du i starten fungere som leder af et hold værnepligtige og herefter for et hold af professionelle reaktionsstyrkesoldater, som du udsendes med til internationale missioner efter uddannelsen.

Hvor foregår det?
De første 4½ måned foregår i Sønderborg, herefter uddannes du på Hærens Kampskole i Oksbøl.

Udsendelse
Du vil blive udsendt til internationale missioner efter endt uddannelse til sergent i kamptropperne. Det er som regel á 6 måneder ad gangen. Dertil skal der ligges nogle måneders træning for afsendelsen til.


 


Sergent i Logistiktropperne


Som Sergent i Logistiktropperne vil du være uddannet til at lede en gruppe soldater i logistik- og støtteopgaver.

I skal sørge for levering af forsyninger, håndtering og transport af brændstof, sanitetsopgaver, ammunitionstjeneste og bjærgningsopgaver.

Du kan vælge imellem forsynings- og transportlinjen, hvor fokus er på ammunition og transport af tunge køretøjer, eller sanitetslinjen, hvor fokus er på sygehjælp, ambulance- og præbehandlingsuddannelse.

Uddannelsesforløb
Uddannelsen starter med 4½ måneds grundlæggende millitæruddannelse samt fag som ledelse, uddannelseslære og idræt.

Herefter begynder specialiseringen til sergent i logistiktropperne. Den består af 3½ måneds intens uddannelse i omskoling itl de mange millitære køretøjer, kendskab til ammunition samt ambulance- og sygehjælperuddannelse - dette alt efter hvilken linje du vælger.

Selve uddannelsen er meget praktisk orienteret, hvilket betyder at meget af den foregår ude - både dag og nat.

Som færdig sergent vil du i starten fungere som leder af et hold værnepligtige og herefter for et hold af professionelle reaktionsstyrkesoldater, som du udsendes med til internationale missioner efter uddannelsen.

Hvor foregår det?
De første 4½ måned foregår i Sønderborg, herefter uddannes du på Hærens Logistikskole i Aalborg.

Udsendelse
Du vil blive udsendt til internationale missioner efter endt uddannelse til sergent i kamptropperne. Det er som regel á 6 måneder ad gangen. Dertil skal der ligges nogle måneders træning for afsendelsen til.


 


Sergent i Ingeniørtropperne (Skive)


En Sergent i Ingeniørtropperne uddannes til at understøtte en eventuel kamp med sprængning af hindringer, brobygning, rydning af miner og ammunition samt med etablering af lejre.

Som sergent får du samtidig de nødvændige pædagogiske og uddannelsesmæssige forudsætninger for at lede en gruppe af soldater i ingeniør- og støtteopgaver.

Ud over at foretage de traditionelle opgaver i Ingeniørtropperne skal du også kunne deltage i kamp på lige fod med kamptropperne.

Uddannelsesforløbet
Uddannelsen starter med 4½ måneds grundlæggende millitæruddannelse samt fag som ledelse, uddannelseslære og idræt.

Efter denne starter specialiseringen til sergent i ingeniørtropperne. Den består af 3½ måneds intens uddannelse i rydning af miner, kontruktionsarbejde, sprængningstjeneste og brobygning.

Selve uddannelsen er meget praktisk orienteret, hvilket betyder at meget af den foregår ude - både dag og nat.

Som færdig sergent vil du i starten fungere som leder af et hold værnepligtige og herefter for et hold af professionelle reaktionsstyrkesoldater, som du udsendes med til internationale missioner efter uddannelsen.

Hvor foregår det?
De første 4½ måned foregår i Sønderborg, herefter uddannes du på Hærens Kampskole i Skive.

Udsendelse
Du vil blive udsendt til internationale missioner efter endt uddannelse til sergent i kamptropperne. Det er som regel á 6 måneder ad gangen. Dertil skal der ligges nogle måneders træning for afsendelsen til.


 


Sergent i Føringsstøttetropperne (Fredericia)


En Sergent i Føringsstøttetropperne uddannes til at støtte hæren ved at etablere og betjene kommunikationsforbindelser mellem hærens forskellige hovedkvarterer.

Opgaverne løses ved hjælp af moderne teknologi som radio- og satellitforbindelser med transmission af informationer via telefon, fax og IT.

Uddannelsen som Sergent i Føringsstøttetropperne giver dig også de nødvendige pædagogiske og uddannelsesmæssige forudsætninger for at lede en gruppe soldater i støtteopgaverne.

Uddannelsesforløbet
Uddannelsen starter med 4½ måneds grundlæggende militæruddannelse samt fag som ledelse, uddannelseslære og idræt.

Efter denne starter specialiseringen til sergent i føringsstøttetropperne. Den består af 3½ måneds intens uddannelse i at betjene, oprette, fejlfinde og vedligeholde radiokædestationer, centraler samt kommunikationscentre.

Selve uddannelsen er højt specialiseret men også meget praktisk orienteret, hvilket betyder at meget af den foregår ude - både dag og nat.

Som færdig sergent vil du i starten fungere som leder af et hold værnepligtige og herefter for et hold af professionelle reaktionsstyrkesoldater, som du udsendes med til internationale missioner efter uddannelsen.

Hvor foregår det?
De første 4½ måned foregår i Sønderborg, herefter specialiseres du til føringsstøttetropperne i Fredericia.

Udsendelse
Du vil blive udsendt til internationale missioner efter endt uddannelse til sergent i kamptropperne. Det er som regel á 6 måneder ad gangen. Dertil skal der ligges nogle måneders træning for afsendelsen til.


 


Sergent i Ildstøttetropperne (Varde)


Som uddannet Sergent i Ildstøttetropperne vil du skulle betjene højteknologiske varslingssystemer, og overvåge luftrummet, for at identificere og bekæmpe fjendtlig flyaktivitet. Du vil også skulle lede andre soldater i disse støtteopgaver.

Uddannelsen
Selve uddannelsen begynder med en 4½ måneds grundlæggende militæruddannelse. Den suppleres med fag som ledelse, uddannelseslære og idræt.

Bagefter begynder specialiseringen i ildstøttetropperne. Den varer 3½ måned og foregår enten i feltartilleriet eller luftværnsartilleriet.

Vælger du feltartilleriet skal du lede og kommunikere med fly under forskellige operationer.

Vælger du i stedet luftværnsartilleriet lærer du at overvåge og kontrollere luftrummet med henblik på identifikation og bekæmpelse af fjendtlige fly.

Ligegyldigt hvilken linje du vælger, så vil der være masser af uddannelse i brug af højteknologisk måludstyr.

Hvor foregår det?
De første 4½ måned foregår i Sønderborg, herefter specialiseres du i Varde.

Udsendelse
Du vil blive udsendt til internationale missioner efter endt uddannelse til sergent i ildstøttetropperne. Det er som regel á 6 måneder ad gangen. Dertil skal der ligges nogle måneders træning før afsendelsen.


 


Teknisk Sergent i Hæren


Hvis du allerede har et svendebrev og vil specialisere dig yderligere inden for dit fag i Hæren, samt kombinere dit fagområde med ledelse, så er Teknisk Sergent i Hæren et oplagt mulighed.

Som Teknisk Sergent i Hæren vil du skulle lede dit eget team, enten på værkstedet, eller ude i felten. Der er en række retninger du kan uddanne dig til Teknisk Sergent i Hæren igennem:

Motormekaniker
Som motormekaniker vil du få en alsidig uddannelse i diverse hjul- og pansrede køretøjer samt lære at arbejde med generatorer, kraner, spil og gaffeltrucks.

Våbenmekaniker
Våbenmekanikere ved forsvaret får en alsidig uddannelse i forskellige våbentyper men også i vandrensningssæt, varmeblæsere og klimaanlæg.

Elektronikmekaniker
En uddannelse til elektronikmekaniker i Hæren indeholder uddannelse i kommunikationsudstyr som radior i kampvogne, natobservationsudstyr og våben til laserduel.

Forsynings- og lagerekspedient
Som forsynings- og lagerekspedient i Hæren vil du lære en masse inden for forsyningstjenesten i Forsvaret og blive specialiseres i de systemer der her bruges.

Udsendelse
Du vil blive udsendt til internationale missioner efter endt uddannelse til sergent i ildstøttetropperne. Det er som regel á 6 måneder ad gangen. Dertil skal der ligges nogle måneders træning før afsendelsen.


 


Sergent i Flyvevåbnet (Karup)


Som uddannet sergent i Flyvevåbnet vil du komme til at arbejde med et forud valgt speciale i Flyvevåbnet samt lede en gruppe af soldater. Ud over dette vil du fungere som instruktør for nye værnepligtige på basisuddannelsen, eller som instruktør på Flyvevåbnets militæruddannelse.


Du vil som sergent fungere som mellemleder og instruktør for personel på manuelt niveau. Du vil fungere som gruppe/holdfører på Flyvevåbnets tjenestesteder. Uddannelsen giver dig de fornødne pædagogiske og uddannelsesmæssige forudsætninger, for at kunne lede en gruppe.

Uddannelsen

Under uddannelsen til sergent i Flyvevåbnet vil du skulle igennem fag som føreruddannelse, ledelse og samarbejde, instruktørvirke, idræt, førstehjælp og skydning. Til skydninger vil du skulle fungere som instruktør hvorfor der også er inkluderet en skytteuddannelse i forløbet. Her lærer du også at benytte dig af Flyvevåbnets radiomateriel til at kommunikere over større afstande med. Da uddannelsen er meget praktisk orienteret vil du skulle forvente at meget af den foregår udenfor.


Udsendelse
Du vil blive udsendt til internationale missioner efter endt uddannelse til Sergent i Flyvevåbnet. Det er som regel á 6 måneder ad gangen. Dertil skal der ligges nogle måneders træning før afsendelsen.


 


Sergent i Søværnet (Frederikshavn)


Hvis du vælger at uddanne dig til Sergent i Søværnet vil du få udfordringer både inden for sejlads og ledelse. For at blive Sergent i Søværnet skal du have haft 2 års tjeneste som konstabel i Søværnet og du vil som Sergent i Søværnet vende tilbage til dit speciale, men nu med lederopgaver også.

En Sergent i Søværnet har fået den nødvendige uddannelse i pædagogik og uddannelse, der skal til for at fungere effektivt som mellemleder på flådens skibe og ved Søværnets tjenesteder på land.


Uddannelsen
Du skal have mindst 2 års erfaring som konstabel i Søværnet for at komme sergentuddannelsen i Søværnet. Her vil du skulle studere fag som lederskab, undervisningslære, sømandskab, fartøjsmanøvrering, tjenestekendskab samt idræt. Efter udnævnelsen til sergent vil du skulle fungere som instruktør for nye værnepligtige på basisuddannelsen.

Dette gør dig klar til at fungere som sergent for konstabler på et af søværnets skibe, eller ved et af søværnets tjenestesteder på land. Efter endt uddannelse vil du skulle fungere som instruktør for værnepligtige i Søværnet.

Udsendelse

Du kan blive udsendt til internationale missioner efter endt uddannelse, dog vil du typisk være lang tid hjemmefra pga. sejlads ved Grønland og Færøerne.


Jobmuligheder

Sergent, Sergent i Søværnet, leder, coach, Militærpolitisergent i Hæren.Specielle adgangskrav

Adgangskrav  • Du har gennemført Søværnets basisuddannelse og har mindst 2 års tjeneste som konstabel i Søværnet (dog ikke i forplejning i Søværnet).  

  • Folkeskolens 9. klasses afgangsprøve i fagene regning/matematik, dansk og engelsk med minimumskarakteren 02 (6) eller tilsvarende, eller højere eksamen.

  • Har gyldigt sundhedsbevis

  • Har gyldigt røgdykkerbevis

  • Har gyldigt "Speedbådscertifikat for Søværnet"

  • Har gyldigt "Blåt bevis" 

  • Er vurderet egnet til national og international tjeneste

  • Er uddannet på Karabin M/96

  • Har gode IT kompetencer (Office, internet) 

  • Kan sikkerhedsgodkendesAnsøgningsfrister

Se venligst: Forsvarets Uddannelsers website