Religion - Bacheloruddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aarhus, Odense SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Syddansk Universitet Odense
Københavns Universitet
Århus Universitet
By København, Aarhus, Odense
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Syddansk Universitet Odense
Københavns Universitet
Århus Universitet
Religion

Langt de fleste mennesker og samfund i verden er påvirket mere eller mindre af religion, hvilket også gør faget spændende at studere og giver det mange facetter.


Religion har været en central del af menneskets historie og vores kultur er uundgåeligt blevet præget af den dominerende religion. Religion er ligeledes med til at definere hvem vi er gennem f.eks. etik, moral og etnicitet. Hvis du vælger at studere Religion, så kommer du til at beskæftige dig med de store religioner såsom Kristendommen, jødedommen, indiske religioner samt om islam i deres tidligste skikkelser, i deres historiske udviklinger og deres nutidige former.


På studiet religionsvidenskab får du desuden et gennemgående kendskab til verdens vigtigste religioner og religiøse fænomener som kult, offer, shamanisme, profetisme, præsteskaber, myter, legender, hellighed samt urenhed.


Samtidig vil du lære, hvad de enkelte religioner har af betydning for det enkelte menneske samt for samfundet. Her vil du skulle gennemgå kurser i religionssociologi, religionspsykologi samt religionsfilosofi. Studiet er relativt frit, hvilket betyder at du kan vælge at studere f.eks. mytologi, selvudvikling eller om nordamerikanske indianeres naturreligioner.


Du får lejlighed til at beskæftige dig med spørgsmål som "hvad er religion?" og "Hvad er religionens plads i et demokratisk samfund?". Du kommer til at beskæftige dig med den religionerne genealogi og historiske udvikling, samt den indflydelse religionerne har haft på forskellige samfunds indretning og kulturelle islæt.


Du kommer til at trække paralleller fra fortidens opfattelse af religion til den placering som religion indtager i nutidens samfund og politiske liv. De humanistiske discipliner du anvender som redskabsfag er blandt andet historieforskning og kildekritik, sociologi, antropologi, statistik og en smule arkæologi.
Bemærk at bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab varer 3½ år i modsætning de normale bacheloruddannelser, der varer 3 år.


Målet med uddannelsen er, at du som færdiguddannet kan forholde dig kritisk til religiøse spørgsmål, samt undervise i religion på gymnasiet, universitetet eller som privatansat.


Jobmuligheder

Underviser, kulturformidler, kulturrådgiver, konsulent, forsker, integrationsekspert, journalist.