Den Rytmiske Musikkonservatorieuddannelse - Bacheloruddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aarhus, Odense, Aalborg SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Rytmisk Musikkonservatorium
Det Jyske Musikkonservatorium
Syddansk Musikkonservatorium (SDMK)
By København, Aarhus, Odense, Aalborg
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Rytmisk Musikkonservatorium
Det Jyske Musikkonservatorium
Syddansk Musikkonservatorium (SDMK)
Den Rytmiske Musikkonservatorieuddannelse

Er du til rock'n roll, jazz, soul, blues, hip hop, klassisk eller noget helt andet og er du god til at spille på et instrument? Så er en uddannelse i Rytmisk Musik et interessant bekendtskab. Det er ikke en uddannelse, hvor du kun lærer at fyre fede guitar riffs af som Keith Richards, men en spændende uddannelsen hvor dørene til musikkens fortryllende verden åbnes for dig.


På Den Rytmiske Konservatorieuddannelse lærer du at strukturere din viden om musik, så du f.eks. kan læse, opsætte og redigere noder (hvis du ikke allerede kan det i forvejen). Du kan også arbejde med musik via computeren og generere lyde, beats og musikstykker til f.eks. dance, techno eller industrial genren. Du lærer også at opsætte musik til festlige arrangementer samt opsætning af koncerter med de rette musik-tekniske rammer.


Så Musikuddannelsen rammer bredt og appellerer til det kreative og kunstneriske menneske, der gerne vil tage deres passion "to the next level"!. Undervisningen på bacheloruddannelsen foregår både på store og mindre hold, og formen er hovedsageligt projektarbejde.På de jyske konservatorier kan du blandt andet tage Den Individuelle Musikuddannelse. Den overordnede ide med den Den Individuelle Musikuddannelse er, at du kan designe uddannelsen så den til forveksling minder om de rytmiske musikuddannelser, man kender fra de andre konservatorier i Danmark.


Den Individuelle Musikuddannelse er dog meget mere fleksibel og rummer en række muligheder, som ikke findes andre steder. Bl.a. kan man blande rytmiske og klassiske fag, have to instrumentale hovedfag, to ledelsesfag mm. Følgende ligger dog fast: Man har to gennemgående hovedfag som det kendes fra de rytmiske musikuddannelser. Hvert hovedfag kan være enten et instrument/sang eller et ledelsesfag. Man har desuden FLEX-fag, som kan have vidt forskelligt fagligt indhold.


De udbudte ledelsesfag er: Sammenspilsledelse, Rytmisk korledelse, Klassisk korledelse, Børnemusik,  SSB-ledelse (sang, spil og bevægelse)


Eksempler på hovedfag: * Arrangement * Guitar * Hørelære * Musikhistorie * Musikteori * Rotation * Sammenspil * SSB * Teoretisk pædagogik Ud over de ovenfor beskrevne hovedfag, er der mulighed for at søge om andre fag som hovedfag. F.eks. musikdramatik, musikteknologi samt øvrige klassiske instrumenter. Der foreligger ikke i øjeblikket opdaterede fagbeskrivelser for disse fag. Studiekontoret kan hjælpe med oplysninger.


Man har FLEX-fag fra det 2. studieår (dog 1. studieår hvis man har 2 ledelsesfag som hovedfag). Det kan være instrument/sang, ledelsesfag eller mindre emner man selv sammensætter: f.eks. hørelære, lydteknik, musikproduktion, komposition, arrangement, musikmanagement, IT. FLEX-faget kan opbygges på 3 måder:


1. Instrumentalt fag, herunder sang. Faget skal vælges i minimum 3 år og afsluttes med eksamen.


2. Ledelsesfag bygget op som tilsvarende hovedfag. Faget skal vælges i minimum 3 år og afsluttes med eksamen.


3. Faget bruges som disponible timer – evt. sammen med medstuderende i interessegrupper eller til semesterdelte emner/projekter. Den studerende sammensætter selv sit forløb i samråd med studievejlederen og det faglige indhold skal godkendes af studienævnet. Man kan også bruge timerne til instrumentalundervisning i kortere forløb uden afsluttende eksamen eller som ekstra hovedfagsundervisning.


Udover hovedfag og FLEX-fag er der en række bifag. Nogle er fælles for alle uddannelsesretninger og andre er specifikt relateret til de enkelte hovedfag. Eksempler på opbygning af uddannelsenRytmisk solist


Vælger du et solofag i et instrument eller sang, så er undervisningen individuel.


Solistuddannelsen er en rytmisk korlederuddannelse på højeste kunstneriske niveau. Undervisningen består af hovedfagsundervisning samt undervisning inden for tilgrænsende fagområder, typisk; arrangement, komposition, improvisation, hørelære, sangteknik, klaver, ensemblesang, æstetik, kunstforståelse m.v. Solistuddannelsen er maksimalt af 2 års varighed, inkl. evt. studieophold i udlandet.


For at kunne indstille sig til optagelsesprøve til solistuddannelsen skal man have bestået musikpædagogisk diplomeksamen eller kandidateksamen i rytmisk korledelse ved et dansk musikkonservatorium eller have tilsvarende kvalifikationer. Den studerende tilrettelægger selv sit studium i samarbejde med konservatoriet. Uddannelsen afsluttes med en åben korprøve samt en offentlig debutkoncert.


Jobmuligheder

Musiker, underviser eller musiklærerRelaterede studenterjobs

Du kan tage ud og spille i weekenderne eller stille dig ned i gågaden med hatten eller guitarkassen fremme. Så tjener du både nogle penge (flere end man lige regner med) samtidig med at du får øvet dig på dit instrument.