Middelalder- og Renæssancearkæologi

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Aarhus SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Århus Universitet
By Aarhus
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Århus Universitet
Middelalder- og Renæssancearkæologi

For at forstå vores aktuelle samfund er det afgørende at kende til Danmarks og Europas fortid. Middelalder- og Renæssancearkæologi sætter fokus på vores nordiske og europæiske fortid og om dens kultur og samfundsforhold. Mere specifikt er det vikingetiden og middelalderen, der var præget af magtkampe, religion, handel, unioner og globalisering.


Som middelalder- og renæssancearkæologi analyserer du fysiske spor fra middelalderen og renæssancen, og ud fra det opbygger du et billede af middelalderens og renæssancens levevilkår og samfund. Du vil på uddannelsen skulle studere vikingetidens kunstgenstande, kirker og klosteranlæg, befæstninger og borge, byer samt bebyggelser og begravelser. Fund skal analyseres både fra under og over jorden, fra vandet og fra museer. Herved opnår du et kendskab til middelalderens og renæssancens bebyggelsesmønstre, fortidslevn og kultur.

Der lægges stort vægt på din evne til at formidle analyser og fortolkninger til et større publikum og du vil derfor skulle arbejde målrettet på at blive dygtig til at kommunikere svært stof på en fængende måde.

Som der ligges op til i beskrivelsen byder studiet, Middelalder- og Renæssancearkæologi, ikke bare på teori men også praktik. Du vil skulle hjælpe til med udgravninger og komme på feltpraktik. Her lærer du bl.a. at bearbejde og systematisere fund og fortidslevn.

Det meste af studiet fokuserer på Danmarks fortid, men du vil også komme ind på områder der er fra det øvrige Europa og andre fremmede himmelstrøg. Herved vil du også skulle forvente at komme på udlandsrejser for at studere f.eks. gamle vikingeborge og møde udenlandske foredragsholdere på studiet.

Studiemiljøet er præget af tæt kontakt studenter og underviserer imellem og en brændende interesse for faget. Der er en del selvstudium på studiet. Har du brug for ekstra penge under uddannelsen kan du f.eks. arbejde i forskellige udgravninger. Her kan foreningen SIDAH hjælpe dig. SIDAH afholder også fester, lysbilledaftener og foredrag.


Jobmuligheder

Arbejde ved kulturhistorisk museum, underviser, kulturformidler, arbejde for fredningsmyndighederne, arbejde med systematisk analyse og formidling.Specielle adgangskrav

Dansk A Engelsk B Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprogRelaterede studenterjobs

Arbejde ved arkæologiske udgravning rundt omkring i Danmark.