Fysiurgisk Massør og Sportsbehandler

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark Ingen SU eller løn Erhvervsuddannelser 6 til 20 uger Ingen At Work Skolen
By Hele Danmark
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Erhvervsuddannelser
Varighed 6 til 20 uger
Adgangskrav Ingen
Uddannelsesinstitution At Work Skolen
Fysiurgisk Massør og Sportsbehandler

Bliv Fysiurgisk Massør og Sportsbehandler (Læge- og fysioterapeuteksamineret)
På denne massøruddannelse bliver du primært undervist af statsautoriserede fysioterapeuter - det er din garanti for faglighed og kvalitet.

At Work Skolen er en massørskole, som har uddannet professionelle massører siden 1994. De har mange års erfaring i massage undervisning og har i mange år arbejdet tæt sammen med nogle af Danmarks største virksomheder, så de kan sikre, at de kompetencer, som du får på uddannelsen som Fysiurgisk Massør og Sportsbehandler, altid står i forhold til, hvad der ønskes og kræves på sundheds- og sportsmarkedet i dag.

At Work Skolens uddannelse til Fysiurgisk Massør og Sportsbehandler strækker sig over 130 lektioner, hvor hele 90 lektioners undervisning er i massageteori og praktisk massage. Denne undervisning foregår sideløbende med anatomi- og fysiologiundervisningens 40 lektioner, som du kan læse om længere nede på siden.

En særlig fordel ved deres uddannelse til massør er, at undervisningen i massage primært bliver foretaget af en fysioterapeut, hvilket sikrer en høj kvalitet og niveau samt giver dig den bedste mulighed for indlæring. Du vil blive undervist i fysiurgisk kropsmassage ud fra videnskabeligt underbyggede teorier og principper. De arbejder meget grundigt med helsemassage, sports/idrætsmassage og specifik skadebehandling. Desuden vil der blive undervist i varmebehandling og udspændingsteknikker, for at gøre dit fundament som massør bredest og bedst muligt. I undervisningen inddrages der også gæstelærere, som underviser i deres specialer, f.eks. ansigtsmassage. Massagefaget afsluttes med en praktisk eksamination. Du vil blive eksamineret af en underviser og af en ekstern censor, der ligeledes er fysioterapeut. Når du starter på uddannelsen vil du, udover bøgerne til anatomi- og fysiologiundervisningen, modtage et kompendium, der indeholder undervisningsmaterialet til massøruddannelsen. Du vil allerede fra uddannelsens start kunne øve dig på praktisk massage hjemme.

Som uddannet læge- og fysioterapeuteksamineret At Work massør er jobmulighederne gode. En At Work massør vil efter endt skolegang være i stand til at give kyndig, sikker og velunderbygget massage til kunder af enhver art. Det kan være i virksomheder, idrætsforeninger, motionscentre, hoteller, svømmehaller, som selvstændig m.v. Uddannelsen kræver ingen specielle forkundskaber, kun en vis portion nysgerrighed og interesse.

Anatomi og Fysiologi
Anatomi og fysiologi er det grundlæggende fag, der danner basis for vores massøruddannelsen samt uddannelsen til fitnessinstruktør. Faget strækker sig over 40 lektioner og er obligatorisk på massør- og instruktøruddannelsen. Hvis du ønsker at tage både massør- og instruktøruddannelsen, skal du således kun tage faget én gang.

Underviserne i anatomi og fysiologi er uddannet fysioterapeuter. Hovedvægten i undervisningen lægges på bevægeapparatets opbygning og funktion. Biomekanikken og den funktionelle anatomi har ligeledes en væsentlig plads i undervisningen. Du vil gennem undervisningen i anatomi og fysiologi få et solidt teoretisk fundament til dit praktiske arbejde som massør og/eller fitnessinstruktør.

Anatomi- og fysiologiundervisningen samt undervisningen i de praktiske fag er koordineret således, at den nødvendige teoretiske viden om kroppen er tilegnet, inden den uddybes i praksis. Anatomi- og fysiologiundervisningen afsluttes med en 2 timers skriftlig prøve uden lærebøger og noter. Til vurdering af prøven bruger de 2 censorer, en fysioterapeut og en ekstern censor, som er læge (cand.med.).

Til faget anatomi og fysiologi udleveres grundigt undervisningsmateriale, herunder får du adgang til et stort online anatomisk atlas i 3D i undervisningsperioden. Du får også udleveret en opgavesamling i anatomi og fysiologi, som rummer tidligere eksamensopgaver. Disse viser dig niveau og omfang af den skriftlige eksamen, og gør dig endvidere i stand til undervejs i uddannelsen at lave målrettet eksamenstræning.


Jobmuligheder

Massør, Sportsmassør, Fysiurgisk massørSpecielle adgangskrav

Uddannelsen koster 21.500 kroner. Du kan læse i hele landet og på Internettet, og vælge mellem daghold, aftenhold og weekendhold.