MT Højgaard A/S

MT Højgaard A/S


MT Højgaard er en af Danmarks førende bygge- og anlægsvirksomhed. MT Højgaard har 5.000 ansatte i Danmark og søger løbende studerende og færdiguddannede medarbejdere.

Vores historie

Gennem tiderne har MT Højgaard projekteret, rådgivet, bygget, renoveret og anlagt et væld af byggerier og anlæg i Danmark og i udlandet.

Vores historie starter lige efter 1. verdenskrig, hvor de to firmaer Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz lige var blevet dannet. Europa var stadig uroligt efter krigen, men i Danmark blev genforeningen i 1920 startskuddet på en national optimisme. Det faglige grundlag for de to virksomheder var den nye tids byggeteknik "jernbeton".

2011

Vi afleverer flere store projekter, herunder KPMG's nye kontordomicil på Frederiksberg og nye kontorbygninger til DONG Energy i Gentofte.

Året byder på mange spændende bygge- og anlægsprojekter både herhjemme og i udlandet. I Norge er vi i fuld gang med at opføre Hardangerbroen - Norges største hængebro, i Grønland holder vi rejsegilde på Nuuk Center, et nyt kontor- og butikscenter, og vores Mining-afdeling har succes med kerneboringer på Indlandsisen.

I Danmark installerer vi det første af i alt 111 fundamenter til en ny havvindmøllepark i Kattegat; ved Århus bygger vi en ny udstillingsbygning til Moesgård Museum; i Bagsværd begynder vi på byggeriet af et nyt hovedkontor til Novo Nordisk, som er tegnet af Henning Larsen Architects, og i Esbjerg Østhavn begynder vi at udvide med en ny havnekaj til vindmølleindustrien.

I det hele taget bliver der i løbet af året taget en del spadestik på projekter, vi arbejder videre på i 2012. Det gælder blandt andre svingbroen Odins bro over Odense Kanal, en ny akutafdeling til regionshospitalet i Randers og en ny byskole i Frederikshavn, der opføres som OPS.  

2010

I forhold til omverdenen har vi dette år fokus på at reducere miljøbelastningen. Vi lancerer energiberegneren, hvor kunden kan få overblik over energiforbruget i sin bygning og sætte det i relation til omkostninger ved en eventuel renovering.

2009

Et godt år. Ved at holde fokus på lønsomhed opnås det bedste resultat i virksomhedens historie - til trods for den lave aktivitet og den tiltagende priskonkurrence i Danmark.

Året bød på flere spændende projekter - blandt andet en hængebro over Hardangerfjorden i Norge, der skal stå klar i 2013, Lemvig-Müllers nye domicil i Herlev og KPMG’s nye domicil på Frederiksberg.

Mange interne forbedringer blev gennemført og en ny vision formuleret: We will outperform industry standards through innovation and operational excellence – together with our customers.

På årets Agromek landbrugsmesse vandt MT Højgaard prisen for årets nyhed inden for kvægbrug med en nyudviklet og patentanmeldt miljøteknik. Prisen blev givet til et af vores nyudviklede staldkoncepter, som gavner både dyr, mennesker og miljø.

Nye lokalkontorer åbnes i Randers og Slagelse, hvilket ligger i forlængelse af strategien om at være lokalt til stede, så vi har føling med kundernes udfordringer. 

2008

Igen et år med et meget tilfredsstillende resultat. I årets løb udfører vi blandt andet en lang række facade- og renoveringsopgaver landet over, vinder en ny kontrakt på vindmøllefundamenter i havet ud for England for DONG, bygger et nyt administrationscenter for Storebælt, opfører en stor ny trælasthandel for Stark i Sydhavnen og igangsætter vores tredje OPP-projekt,  Ørstedsskolen på Langeland.

Desuden afleverer vi den 4,5 kilometer lange M3-motorvejsstrækning mellem Jægersborgvej og Klausdalsbrovej før tid.

2007 

Endnu et år med et meget højt aktivitetsniveau, hvor vi opnår det bedste resultat i koncernens historie. Også på arbejdsmiljøområdet opnås vores mål og vi får fornyet vores arbejdsmiljøcertifikat.

MT Højgaards forsyningsaktiviteter bliver landsdækkende.

Af årets projekter kan Zoologisk Haves nye savanne fremhæves. Også det nye elefanthus, som arkitekt Lord Norman Fosters står bag, og som er blevet fremhævet som et arkitektonisk mesterværk, hører til blandt årets fremtrædende projekter.

Endnu et OPP-projekt igangsættes. Det er den nye tinglysningsret i Hobro. Andre projekter tæller blandt andre Arena Fyn, en motorvejsbro over Brande Å, en helt ny bydel i Valby, industribyggeri for Biogen Idec i Hillerød og et konsumhus i Frederikshavn.

2006

Tre nye lokalkontorer kommer til. MT Højgaard har nu 15 lokalkontorer fordelt i hele Danmark – og dertil kommer hovedkontoret i København. Vi lægger vægt på, at vi kan løse enhver bygge- og anlægsopgave og har god erfaring med at kunne tilbyde vores løsninger både landsdækkende og lokalt. OPP-projektet Vildbjerg Skole afleveres i slutningen af året.

2005

Fremtidens boligkoncept bliver udviklet, og første projekt påbegyndes i Aalborg. Her bygger MT Højgaard 69 lejelejligheder på Blegkilde Allé af modellen Basisbo, så ålborgenserne får skræddersyede kvalitetsboliger til meget konkurrencedygtige priser.

MT Højgaard afleverer den landskabelige kanal i Ørestaden. Kanalen har en varieret bredde fra seks meter på det smalleste sted til 25 meter på det bredeste og binder de store naturområder på Amager Fælled sammen med bydelen Ørestad. Kanalen bliver Ørestadens længste, og udjævner grænsen mellem natur og by. Flere steder på strækningen er der bygget stibroer til gående og cyklister og dæmningsbroer til biler.

MT Højgaard bygger en ny bydel i Holbæk og påbegynder byggeriet af Vildbjerg Skole til 700 elever i Trehøje Kommune, Jylland. Det er Danmarks første og hidtil eneste OPP-projekt. OPP-selskabet Vildbjerg Skole består af MT Højgaard, Dan-Ejendomme og Bank DnB NORD og har til formål at bygge Vildbjerg Skole og drive den - til og med år 2036. OPP står for Offentligt Privat Partnerskab, og er ny samarbejdsform.

MT Højgaard påbegynder anlægget af en fjernvarmetunnel – det største byggeri i København siden den københavnske metro. Fjernvarmetunnelen forbinder Amagerværket med fjernvarmeforsyningsnettet i det indre København, og entreprisen omfatter etablering af knap fire kilometer boret tunnel og tre skakte.

2004

MT Højgaard bygger Field’s – Skandinaviens største shoppingcenter – i Ørestaden. Dermed slår vi vores position fast som entreprenør på butikscentre. Vi har også bygget butikscentre i Helsingør, Hillerød, Friheden og Ishøj og mange dagligvarebutikker rundt omkring i landet.

Kystsikring er en kernekompetence i MT Højgaard, og den er der bud efter på den anden side af jorden. I 2004 udfører vi en meget stor kystsikringsopgave på Sri Lanka, ligesom vi gjorde i 1987-89 og 1990-93 i Danhoff-konsortiet. Vi har også kystsikret i Libanon og på Maldiverne, på Færøerne og i Danmark.

2003

For Danmarks Radio varetager vi i partnering lukningsentreprisen på 32.000 m² nyhedsstudier i den nye DR-by i Ørestaden. Vi påbegynder også koncertsalens komplicerede beton- og stålkonstruktioner. Vi er med til at udvikle et koncept for, hvordan den ’svævende’ koncertsal med 1.800 siddepladser byggeteknisk kan opføres og udvikler nye designudtryk for betonoverfladerne i samarbejde med arkitekten, Jean Nouvel.

2002

Vi projekterer en stor del af Ørestaden, hvor vi skal bygge Field’s, Ferrings laboratorium, kontorbyggeriet City Point og en række boligbyggerier.

I området omkring Sdr. Frihavn, København, er vi på samme tid i gang med at bygge boliger, firmadomiciler, renovere pakhuse, anlægge nye jernbanespor, en færgeterminal, vejanlæg og løse en større kloakomlægningsopgave.

Vi står for at projektudvikle hotel Marriott International på Kalvebod Brygge, som vi afleverer nøglefærdigt. I tæt samarbejde med SEAS anlægger vi 2.000 kilometer luftledningsnet med elkabler på Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn.

2001

Den 2. maj 2001 vælger Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz at slå sig sammen til MT Højgaard A/S – og bliver således Danmarks største bygge- og anlægsvirksomhed. MT Højgaard får nyt fælles domicil i Søborg, København – som vi selv bygger. MT Højgaard får i den forbindelse også nyt fælles logo og identitet - en platform for en spændende udvikling langt ind i fremtiden.

MT Højgaards ORM-anlæg, Overløbs Regulerings Modul, vinder EU’s miljøpris 2001. Når et bassin løber over – hvad alle bassiner gør under voldsom regn – er det den renere del af vandet, der løber ud i naturen, mens det snavsede vand fortsætter til renseanlægget. Derfor er vores ORM-anlæg mere miljøvenligt end traditionelle spildevandsbassiner.

2000

På Middelgrunden opfører MT Højgaard fundamenterne til 20 havvindmøller med en samlet længde på 3,4 kilometer. Sidenhen har vi specialiseret os i vindmøllefundamenter som vi har opført off shore både i Danmark og udlandet.

Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz har i samarbejde opført Øresundsbroen. Her opstod det store brosamarbejde mellem de to virksomheder for alvor. Forbindelsen blev afsluttet på kortere tid end forventet, og indvielsen fandt sted den 1. juli dette år.

1993 - 1996 

Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz var med til at opføre dele af Storebæltsforbindelsen. Monberg & Thorsen deltog i et konsortium, der udførte den borede jernbanetunnel fra Halskov til Sprogø, mens Højgaard & Schultz deltog i et konsortium, der udførte forbindelsens Vestbro fra Sprogø til Knudshoved.

1984

Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz opfører i samarbejde Farøbroerne. Broerne består af en lavbro og en højbro med en samlet længde på 3.322 meter. Højgaard & Schultz stod for underbygningen, herunder de karakteristiske pyloner. Monberg & Thorsen stod for overbygningen. Sydbroen er en skråstagsbro med et spænd på op til 290 meter på det længste sted.

1952

Danish Arctic Contractors, der i dag kendes som Greenland Contractors, blev oprettet som et interessentskab af syv entreprenørselskaber. Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz udgjorde de to. Arbejdet var især koncentreret omkring Thulebasen, Grønland.

Højgaard & Schultz er entreprenør på de nordlige højhuse på Bellahøj, der stod klar til indflytning samme år. Bellahøj var blandt de første elementbyggerier i Danmark. Vi byggede efter et nyt system, hvor vi færdigstøbte elementerne på byggepladsen. Systemet blev udviklet af arkitekten Kall og blev derfor kaldt Kallton-systemet. Husene var en vision om lys og luft og repræsenterede det mest moderne inden for boligindretning og bestod samlet af 28 punkthuse på 9-13 etager – i alt 1.300 lejligheder.

1935

Opførelsen af Lillebæltsbroen afsluttes dette år. Både for Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz var denne opgave starten på en række andre kendte og krævende projekter. Det tog syv år at færdiggøre Lillebæltsbroen.

1935

Etablering af havnen i Gdynia. Efter en række mindre opgaver i Danmark fik Højgaard & Schultz en af Europas største entreprenøropgaver: Byggeriet af havnen i Gdynia, Polen. Arbejdet stod på i næsten 10 år - fra 1925 -1935. Og det førte til mange nye opgaver såvel internationalt som nationalt.

1919

Axel Monberg og Ejnar Thorsen grundlægger entreprenørvirksomheden Monberg & Thorsen.

1918

Sven Schultz og Knud Højgaard grundlægger entreprenørvirksomheden Højgaard & Schultz.
Adresse

Knud Højgaards Vej 92
2860 Søborg


Kontakt info

Telefon: 70 12 24 00
E-mail: mail@mth.dk


Website

MT Højgaard A/S's websiteMT Højgaard A/S
MT Højgaard A/S
MT Højgaard A/S