Litteraturhistorie

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aarhus, Odense SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Århus Universitet
Syddansk Universitet Odense
Københavns Universitet
By København, Aarhus, Odense
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Århus Universitet
Syddansk Universitet Odense
Københavns Universitet
Litteraturhistorie

På studiet litteraturhistorie studeres der tidens store værker, som Homer, Dante, Balzac, Dostojevskij og Garcia Márquez. Hermed er litteraturhistorie verdenslitteraturens fag, hvor der læses den litterære kanon i videste forstand og ser den i sammenhæng med andre udtryksformer. Litteraturhistorie er videnskaben om litteraturen, men også formidling af et af vores kulturs vigtigste produkter. Som studerende på litteraturhistorie kan du være med til at forstå, diskutere og videregive et af verdens mest vitale kulturelle udtryksmidler.


Du vil på studiet skulle indkredse litteraturens væsen. Her beskæftiger du dig med verdenslitteraturens historiske udvikling helt fra antikken og op til i dag. Herved vil du opnå indsigt i litterære og filosofiske problemstillinger. Du lærer på studiet at at analysere tekster, og du får et kendskab til den måde, litteratur læses på af kritikere og litteraturforskere. Udgangspunktet på studiet er at læse og nyde værkerne, men du vil også blive sat i stand til at forstå og fortolke værkerne og til at indsamle litteraturen i kreative, kulturelle sammenhænge. Det bliver med litteraturen i centrum også muligt at arbejde tværfagligt med emner som massemedier og livsstilsfænomener ud fra psykologiske, historiske, sprogvidenskabelige og filosofiske synsvinkler.


Du vil opnå en bred vifte af kompetancer på studiet. Heriblandt er historiske, analystiske, teoretiske og praktiske. Både nutidens og fortidens litteratur, forestillingsmønstre, ideologier, vædier og institutioner vil du blive i stand til at forstå historisk. Dette giver dig evnen til at systematisere og skærper din forståelse af tekster og andre kulturelle og sproglige fænomener samt gøre dig opmærksom på sprog, kommunikation og betydningsfulde både i litteraturen. Dette betyder du bliver bevidst om den måde du arbejder på og kan forholde dig kritisk og kreativt til samfundet. Dermed kan du opstille principper for at arbejde med kunst og kultur samt finde innovative måder at nærme dig en problemstilling på. Til slut kan du tilrettelægge og gennemføre et projekt med en fastsat deadline samt formidle de fundne resultater i et klart sprog, både mundtligt og skriftligt, til forskellige målgrupper. Sprog er vigtigt i et internationalt fag som litteraturhistorie, hvilket betyder du vil blive sat i stand til at læse engelsk, tysk og et 3. ikke-nordisk fremmedsprog.


Selve undervisningsformen på studiet varierer med forelæsninger, oplæg og diskussioner, seminarer og gæsteforelæsninger med emner lige fra litteratur og avantgarden til litteratur og kvanteteori. Det er muligt at tage på studieophold i udlandet, eller i praktik på et forlag, en avis, kulturinstitutioner m.v. Studiemiløjet på litteraturhistorie er godt med foredragsaftener, musik, udstillinger, teater, julefrokoster, forårssemesterfester med kroket, grill og musik hele natten.Jobmuligheder

Forlagsmedarbejder, kulturarrangør, informationsmedarbejder, tekstforfatter, dagbladsskribent, underviser samt konsulent indenfor reklame, marketing og kunst.